Abonnementsartikel

Når messen Building Green løber af stablen den 28. og 29. oktober kan messens besøgende forvente at blive præsenteret for de innovative BioBlok-elementer, snefangsrør og sne- og fuglestop.

- Sidste år oplevede vi stor interesse for vores løsninger fra arkitekter og rådgivere på Building Green. Derfor var vi ikke et sekund i tvivl om, at vi også skulle med i år, fortæller salgschef Niels Arp-Nielsen fra Expo-Net.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Alle produkter i Expo-Nets sortiment er fremstillet af polyethylen. hvilket ifølge Expo-Net ikke afgiver miljøskadelige stoffer til omgivelserne, har en meget lang levetid og kan genanvendes. Ud over det "grønne" materialevalg, værner Expo-Nets BioBlok-elementer også om vandmiljøet og drikkevandskvaliteten.

Løsning på LAR

- Vi glæder os til at vise, hvordan man kan projektere en enkel og effektiv LAR-løsning, som beskytter vandmiljøet og drikkevandskvaliteten ved at skåne grundvandet for unødvendig forurening, fortæller Niels Arp-Nielsen.

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR - Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

BioBlok-elementerne består af extruderede plastnet, som nedgraves i jorden og derefter opsamler regnvandet og lader det nedsive langsomt. Overfladen på plastnettene gør dem velegnede som levesteder for bakterier, der lever af forurenende stoffer i vandet og på den måde fungerer som små biologiske rensningsanlæg.

- Når man skal projektere regnvandsfaskiner er det afgørende, at dimensionere efter jordlagets beskaffenhed, og at man overholder de gældende afstandskrav til bl.a. skel. Vi tilbyder i den forbindelse at hjælpe med råd og vejledning, og har et beregningsskema til dimensionering på hjemmesiden, siger Niels Arp-Nielsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Plastnet til tagkonstruktioner

Med sig på Building Green medbringer ExpoNet også snefangsrør og sne- og fuglestop, fremstillet af extruderede plastnet.

Begge løsninger er beregnet til at forhindre invasioner af insekter og fugle om sommeren, og at fygesne trænger ind på lofter om vinteren. Samtidigt bevares den krævede udluftning på loftet, selv om luftgennemstrømningen reduceres.

Enkle løsninger

- Snefangsrørene og sne- og fuglestoppene er enkle løsninger på tilbagevendende problemer, som kræver mange, overflødige ressourcer i bl.a. boligforeninger og på villavejene. Fygesne kan eksempelvis give vandskader, hvis ikke den fjernes, før tøvejret sætter ind. Og insekter og fugle kan hurtigt gøre stor skade på f.eks. isoleringsmaterialerne på et loft, forklarer Niels-Arp Nielsen,

Snefangsrørene monteres i tagudhæng og udluftningsspalter, mens sne- og fuglestoppet kan monteres i såvel tagfod som kip, hvor løsningen sikrer en luftgennemstrømning på cirka 97 kvadratcentimeter pr. løbende m tag. Dette forhindrer, at der opstår et vakuum, som kan trække fygesneen ind under taget.jf