Abonnementsartikel

Regeringen har besluttet at oprette en ansøgningsrunde for tilskud til læhegnsbeplantning i 2016, selvom ordningen var blevet afskaffet i Landdistriktsprogrammet for 2014-2020. Puljen bliver mindre end de foregående år: I 2016 afsættes 10 millioner kroner, hvor der tidligere har været afsat 15 millioner kroner.

Det nye tiltag vækker glæde i skovkredse, og skovfoged Peter Kjøngerskov fra firmaet Naturplant opfordrer alle landmænd, lodsejere og skovejere til at etablere i 2016 og at planlægge beplantningen nu.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er glædeligt, at der iværksættes en ny pulje med tilskud til læhegnsbeplantninger, men puljen er cirka 30 procent mindre end tidligere år, og da en stor del af puljen tildeles kollektive projekter vil der være cirka to millioner kroner til individuel læhegnsbeplantning, siger Peter Kjøngerskov og opfordrer derfor til, at beplantningen planlægges allerede nu, så man er klar, når ansøgningsrunden åbner.

- Plantningen kan påbegyndes, når der er givet tilsagn, hvilket typisk er efter 2-3 måneder, fortæller skovfogeden.

Et velfungerende læhegn består af flere rækker - typisk 3-6 rækker afhængig af arealets størrelse. Læhegnet bør tage udgangspunkt i den omkringliggende natur, så der bliver harmoni og diversitet i det samlede landskab. En biotopforbedrende beplantning skaber variation i landskabet og øger herlighedsværdien på ejendommen.

Naturforskønnende variation opnås ved at kombinere forskellige arter og etager i beplantningen. Den laveste etage dannes af buske - med og uden spiselige bær og nødder - den mellemste af småtræer som frugttræer, mens den højeste etage dannes af hovedtræer som eg og rødel. Etageprincippet sikrer, at læhegnet danner læ i flere højder og, at de enkelte planter får gode vækst betingelser.

Nytteværdi for driften og vildtet

Læhegn har flere nytteværdier og kan det meste af året fungere som naturens spisekammer, har smukke blomster og fantastiske farver til glæde for alle forbipasserende.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- For professionelle landmænd er det oplagt at bruge læhegn til at arrondere marken ved at beplante kiler og afrette ukurante stykker, så marken bliver mere rationel at dyrke. I mange tilfælde vil det også skabe bedre vækstvilkår for det, der dyrkes på marken, når der bliver skabt læ for vinden, siger Peter Køngerskov.

Læhegn fremmer jagt

Ifølge Thomas Iversen fra Danmarks Jægerforbund er blomstrende arter i læhegnet livsafgørende for de fleste fuglearter i de første tre uger af deres levetid, hvor fugleungerne har et stort proteinbehov.

De blomstrende arter er nemlig levested for de mindste dyr i vildtets fødekæde: insekterne. Derudover bør hegnet indeholde bærbuske, som for eksempel agerhøns forsyner sig fra og frugttræer til hjortvildt, der også finder føde, læ og skjul i læhegnene.

Når læhegn etableres i et større område kan de fungere som ledlinjer, der binder små biotoper sammen, hvor vildtet kan bevæge sig fra et naturområde til et andet, tilføjer Thomas Iversen. Han er projektleder for markvildtprojektet, som har til formål at rådgive og støtte oprettelse af markvildtlaug, hvor landmænd og lodsejere går sammen om at forbedre levevilkårene for markvildtet.