Abonnementsartikel

Mange af de emhætter som hænger i de danske hjem er i dag så effektive, at de kan suge mellem 400 og 600 m3 luft ud af køkkenet på en time. Denne effektivitet er kærkommen i en tid, hvor åbne køkkenalrum er en realitet i mange hjem. Men hvis man har et varmegenvindingsanlæg i sin bolig, skabes der en ubalance, som påvirker indeklimaet.

Normalt sikrer genvindingsanlægget et godt indeklima ved at udskifte luften på en balanceret måde. Når der suges luft ud, blæses der lige så meget ind igen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Mados i hele huset

Aftensmaden skal på bordet, og emhætten tændes. Men suget fra emhætten skaber et undertryk inde i boligen, og der er derfor ikke længere balance i luftmængderne. Undertrykket opstår som følge af, at mange huse i dag er helt tætte.

Manglen på luft bevirker, at emhætten mister sin effektivitet, og man kan derfor opleve, at der kommer mados rundt i huset, selvom den ellers gode emhætte er tændt. Derfor er det vigtigt for indeklimaet, at varmegenvindingsanlægget bevarer balancen mellem ind- og udgående luft.

Automatisk styring af genvindingsanlægget

Termex præsenterer deres automatiske nyhed Trigger-modulet, som kan kobles på mange emhætter fra Termex.

Modulet sørger ifølge producenten for, at varmegenvindingsanlægget begynder at blæse en ekstra mængde luft ind i hjemmet, så snart emhætten kører. Dermed skabes der balance mellem ind- og udgående luft, hvilket kan sikre et behageligt indeklima.