Abonnementsartikel

Borgere og kommune i Vejen har været i krig mod kæmpebjørneklo i fem år, og indsatsen ser nu ud til at lykkes.

- Det går den rigtige vej med at nedbringe den. Da der var allerflest kolonier af dem, var der over 600 rundt omkring i hele kommunen. Nu er vi nede på 400, så vi har i fællesskab med de private lodsejere reduceret bestanden med en tredjedel, og det synes jeg er rigtigt flot, siger Sally Huntingford fra Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vejen Kommune har ansvaret for alle de kolonier, der står i vejrabatter, på rastepladser og andre arealer ejet af Vejen Kommune. Det er cirka 20 procent af den samlede bestand. Resten står på private arealer.

Stor indsats

- Jeg vil gerne anerkende borgerne for den store indsats, de gør på egne arealer. Det er utrolig positivt, at vi ved en fælles indsats kan vende udviklingen, så der nu bliver færre kæmpebjørneklo. Og så er det jo rart at vide, at næsten alle vores nabokommuner også gør en indsats, så vi ikke bare får nye frø fra naboen og skal starte forfra, siger Jørgen Bruun, formand for udvalget for Teknik & Miljø i Vejen Kommune.

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo sker lettest ved en tidlig indsats. Planten bliver op til fire meter høj, så den er lettest at håndtere om foråret. Planten kan bekæmpes ved rodstikning/opgravning, slåning, græsning eller ved kemisk bekæmpelse. jf