Abonnementsartikel

Forstplant har i år været involveret i et lidt anderledes planteprojekt. Det udsprang af en lodsejers ønske om at få plantet 28 træer efter et mønster, hvor syv bøgetræer danner cirkel om ét egetræ. Og ikke nok med det - træerne skulle også falde ind i det omkringliggende landskab. Det har betydet, at træerne er en hel del højere, end hvad man normalt forbinder med nyplantninger.

Ud over at være høje, har bøgetræerne sidegrene fra rod til top. De nederste sidegrene er op til 4,5 meter lange og vil med tiden danne en lukket kreds med egetræet som et symbol på livets eller kundskabens træ i centrum.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udfordrende proces

Træernes størrelse har betydet, at det var nødvendigt at transportere dem enkeltvis - ét træ pr. lastbil - da der ellers ville være en stor risiko for, at sidegrene ville knække. Under opvæksten på planteskolen er træerne blevet omplantet med jævne mellemrum, og inden flytningen er sidegrenene beskåret med cirka 20 centimeter, oplyser Forstplant.

Det er gjort for at stresse træerne og få dem til at danne ekstra finrødder, som gør dem mere robuste. Sidegrenene blev bundet op med reb, for at træerne kunne passe ind i ladet af lastbilen.

Selve plantningen af træerne er varetaget af skovfoged Jacob Sørensen og hans team fra Forstplant - hvilket var en udfordrende proces. De var blandt andet nødt til at bygge en jordvold for at få højde nok til at aflæsse træerne.

Selve planteprocessen var generelt krævende. Blandt andet var det ikke let at sætte træerne i den samme dybde. Teamet gravede et hul på tre gange tre meter til hvert træ, men fordi jorden var fast og leret, men ekstremt våd, kom den til at skride på grund af træernes tyngde.

Det krævede samarbejde og præcision, når teamet samtidig skulle sikre, at træerne stod lodret - og der skulle tages højde for, at træerne typisk vil rykke lidt på sig, efterhånden som vandindholdet i jorden ændrer dennes struktur. Træerne blev efterfølgende fastgjort med wire, der blev fæstnet til tre 1,5 meter lange jordspyd og to spil, der fremover skal hjælpe til at modstå stormvejr og andre vejrmæssig udfordringer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tidligt løvfald

Skovfoged Jacob Sørensen er meget tilfreds med forløbet og kan her til efteråret konstatere, at alt er gået som planlagt. Nogle af de store træer smed allerede bladene i sommer, men det er helt naturligt, at bladene visner lidt tidligere på nyplantede træer end på etablerede træer - der kan gå op til tre-fire år for nyplantede træer af den størrelse, fortæller han.

Fordi der er en stor bladmasse, kan træerne have udfordringer med at suge tilstrækkeligt vand op. Men også hvis træerne står i et vindudsat område, for eksempel på et højdedrag, kan vinden udfordre træerne og øge behovet for vand på grund af fordampning. Både lokaliteten og vejrlig er altså afgørende for den pleje, som træer skal have, indtil de er veletablerede.

- Vi har tilpasset vandingsprogrammet i forhold til vejret, siger Jacob Sørensen.

- Træerne er blevet vandet med 500 liter vand pr. gang og vi har fundet en miljøvenlig metode at vande på. I varme perioder er træerne vandet flere gange om ugen og i andre perioder er der gået flere uger imellem vandingerne, oplyser han.

Flere større træer

For skovfoged Steen Hougaard fra Forstplant er planteprojekter som denne en spændende udfordring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Forstplant er atypisk i plantebranchen, fordi vi hvert år laver omfattende besøg på planteskoler i både ind- og udland, fortæller han.

- Det betyder, at vi har et usædvanligt godt indblik i, hvilke planter der er tilgængelige i sæsonen og også ved, hvor man kan finde planter til specialopgaver. Vi leverer rigtig mange planter til producenter af juletræer og pyntegrønt og til skovbranchen, men har også set en stigning i efterspørgslen på større træer, der typisk skal passe ind i en eksisterende allé. Det har vi i øvrigt også leveret til denne opgave, siger skovfogeden.