Abonnementsartikel

Den nye version af håndværkerfradraget er kommet på plads. Formand for brancheforeningen Danske Kloakmestre, Henning Lübcke, er glad for, at både etageejendomme og LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) nu er med.

- Vi har kigget forgæves efter dem, og vi har brokket os over, at de ikke var helt naturlige elementer af BoligJobordningen. Derfor er Danske Kloakmestre naturligvis yderst tilfredse med, at både etageejendomme og grønne tiltag med LAR-anlæg nu er med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For 2016 og 2017 eksisterer ordningen i en mere grøn udgave, som passer godt til en både øget klimaindsats.

- Klimaet er fuldstændig ligeglad med, om der er fradragsordninger eller ej. Derfor er det glædeligt, at fradragsordningerne nu retter ind efter virkeligheden, som i høj grad er de voldsomme klimaforandringer, vi også vil opleve fremover. De kræver alternative løsninger til blandt andet at håndtere de stadig stigende nedbørsmængder. Nogle af de mest bæredygtige og effektive metoder finder vi under paraplyen LAR ? Lokal Afledning af Regnvand, siger Henning Lübcke.

Gode muligheder med LAR-løsninger

Totalt kan hver dansker over 18 år få fradrag for 18.000 kroner. BoligJobordningen deles i 2016 og 2017 op i to dele. Man kan få fradrag for 6000 kroner for udgifter til løn, og 12.000 kroner til håndværkerydelser. Det er fradraget for løn for håndværkerydelser, som netop kan anvendes til klimatilpasning og LAR-løsningerne giver gode muligheder for at anvende fradraget.

- Danske Kloakmestre peger netop på de mange gode muligheder, der faktisk er for at lave grønne LAR-løsninger i baggårde, haver og ved etageejendomme. Det er helt oplagt at anvende fradraget på 12.000 kr. pr. person pr. år for arbejdsløn til klimatilpasning. Og dermed at sikre, at regnmængderne ledes væk på en rigtig og måske tilmed rekreativ måde, siger kloakmestrenes formand.

Der kan fradrages lønudgifter til installation eller forbedring af afløbs- og vandinstallationer, kloakarbejder på egen grund, til højvandslukkere og til udskiftning af kloakrør. Endvidere til fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, til nedsivningsanlæg, regnvandsfaskiner, rodzoneanlæg og minirenseanlæg.