Abonnementsartikel

I Naturstyrelsens nye plan for driften af de midtjyske statsskove indeholder driftsplanen for første gang retningslinjer for omgang med ulve i danske skove.

Det betyder, at man for eksempel har ændret jagtformen i Nørlund Plantage, hvor man forventer, at der skal tages hensyn til ulvefamilier. Derudover skal orienteringsløb og andre større friluftsaktiviteter fremover planlægges, så de ikke foregår i yngletiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Med de mange ulveobservationer i Midtjylland er det naturligt, at vi tager ulven med i planlægningen af vores arbejde, når vi kigger 15 år frem. Det er jo sandsynligt, at de får unger på et tidspunkt, og så skal vi være klar til at skærme ulvene for forstyrrelser. Det er vi forpligtet til ifølge habitatdirektivet, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen i Midtjylland.

Store uforstyrrede skove

I øjeblikket er der størst chance for, at ulve vil slå sig ned og yngle i Feldborg Nørreskov, Feldborg Sønderskov, Kompedal Plantage, Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Søby Brunkulsleje. Her er der både store uforstyrrede skove og sammenhængende heder med mange byttedyr for ulven, som primært lever af råvildt.

Planen for de næste 15 års drift af statsskovene handler især om at forvandle ensartede plantager til rige og varierede skove. Naturstyrelsen vil lave flere lysninger og plante eg, bøg og birk, hvor der før kun voksede grantræer. Og så skal der værnes om de store gamle træer, så de kan blive levesteder for mosser, laver, svampe, insekter og fugle.