Abonnementsartikel

For første gang, siden bæveren blev udryddet for mere end 1000 år siden, er der sikre spor efter en bæver i Nordjylland. En dæmning, væltede piletræer og spåner med tydelige tandmærker afslører, at en eller flere bævere nu har fundet vej til Lild Plantage i Thy.

- Bæveren er meget velkommen, for den er en dygtig og billig naturplejer. Der er store heder omkring dæmningen, og hvis vandet begynder at stemme op, vil det bidrage med vådområder, som vi andre steder laver kunstigt. Vandet på heden vil blandt andet gavne tinksmed og bekkasin, siger vildtkonsulent Tommy Hansen fra Naturstyrelsen i Thy. Det fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside, hvor Naturstyrelsen også oplyser, at den er klar med råd, hjælp og vejledning, hvis bæveren skulle give private lodsejere problemer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Limfjorden har været en effektiv barriere for bæveren, der ellers gerne svømmer i saltvand. Der er gået mere end 15 år, siden de første bævere blev udsat i Klosterheden ved Struer, cirka 100 kilometer mod syd.