Abonnementsartikel

En ny og invasiv dyreart er begyndt at dukke opi den danske natur. Det handler om sumpbæveren - også kendt under navnene sumprotte og bæverrotte, men det vandelskende dyr er ikke en bæver, men en stor gnaver af sydamerikansk oprindelse, som kan veje op til ni kg. Det oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

- Sumpbæveren regnes for en invasiv art, fordi den ikke hører hjemme i den danske natur. Den graver gange ved åer og floder, og det underminerer bredder og brinker, så de falder sammen. Derudover kan den gøre skade på afgrøder og naturlig plantevækst, og derfor bliver den allerede nu reguleret i Danmark, siger biolog i Danmarks Naturfredningsforening, Bo Håkansson.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fast beboer

Selvom sumpbæveren i dag kun findes sporadisk i den danske natur, så vil et varmere klima kunne gøre den til en fast beboer i Danmark. Det siger professor ved Biologisk Institut på Aarhus Universitet, Jens-Christian Svenning.

- Stiger temperaturen som forventet i forbindelse med klimaændringer, så ville en bestand med stor sikkerhed kunne etablere sig i Danmark, fordi den er allerede udbredt i Tyskland. Grunden til at sumpbæveren endnu ikke har etableret nogen fast bestand, er at de danske vintre stadigvæk er for kolde, siger Jens-Christian Svenning.

Sumpbæveren er indført til Europa på grund af dens skind, og ifølge Naturstyrelsen tyder de spredte fund af sumpbæveren på, at alle dyrene er undsluppet eller udsat fra fangenskab. I jagtsæsonen 2014/2015 blev der skudt to sumpbævere herhjemme.

Sumpbæveren kan nemt forveksles med bæver og odder, som begge hører hjemme i den danske natur.