Abonnementsartikel

Naturstyrelsen vil gøre op med de forskellige definitioner af, hvad "urørt skov" egentlig dækker over. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Formålet er at få en mere reel og frugtbar debat om, hvordan vi får mere biodiversitet i skovene - og i den sammenhæng forstyrrer det blot, at der er forskellige versioner af, hvad urørt skov dækker over.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Naturstyrelsen fortæller i den sammenhæng, at nogle forstår urørt skov som et område, der er uberørt af menneskehånd, mens andre har den opfattelse, at det alene betyder stop for kommerciel udnyttelse af skoven.

I mellem de to yderpunkter er der en række forskellige driftsformer, hvor man mere eller mindre aktivt kan forsøge at styrke biodiversiteten.

Fælles definitioner

Naturstyrelsen har derfor i første omgang bedt Skovrådet om hjælp til at finde fælles definitioner på de virkemidler, der findes for at forbedre biodiversiteten i skov - med og uden kommerciel drift.

I Skovrådet sidder ud over Naturstyrelsen også Dansk Skovforening, HedeDanmark, Danske Træindustrier, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, WWF, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.