Abonnementsartikel

I de danske rørskove kan man møde flokke af en lille eksotisk fugl med et stort hængende overskæg. Det er skægmejsen, som på trods af navnet og udseendet er i familie med lærkerne.

Skægmejsen trues i denne tid med frostgrader, fordi fuglen

Artiklen fortsætter efter annoncen

ifølge Danmarks Naturfredningsforening ikke er helt klædt på til de kolde vintre i Danmark. Dens fjerdragt er tynd og forfinet i modsætning til for eksempel musvitter og blåmejser har et lag dun, der gør det ud for termoundertøj.

Derfor kan en længere periode med frost medføre massedød i bestanden af skægmejser.

ver streng med lange, frosthårde perioder sker der massedødsfald i bestanden.

Bestanden vokser hurtigt

Men et varmere klima kan give flere skægmejser, så bestanden kan hurtigt vokse igen. Ikke mindst artens frugtbarhed og produktivitet kan bidrage til, at fuglebestanden hurtigt vil vokse.

Hunnens æg ruges nemlig ud på under to uger, og allerede 9-12 dage senere flyver ungerne fra reden. Og så er der klar til kuld nummer to.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som en af de få arter kan deres unger nå at få unger selv i samme yngleperiode. Skægmejsen kan på den måde blive forældre og bedsteforældre på samme sommer.

Stort set alle større danske rørskovsområder huser bestande af ynglende skægmejser, men vejlerne i Nordvestjylland er Danmarks formentlig bedste yngleområde for skægmejsen.

Læs mere om skægmejsen på www.dn.dk.