Abonnementsartikel

Fredag 15. januar kunne over 250 medlemsvirksomheder og gæster høre formanden for Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) Søren Ulrik Sørensen aflægge sin årsberetning, hvor

skoventreprenørerne - og i øvrigt også vandløbsentreprenørerne - blev nævnt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På vandløbsområdet var det de stigende nedbørsmængder, der blev fremhævet. Det har skabt større udfordringer med at få vandet ledt væk, inden det skaber oversvømmelser til skade for landbrugsarealerne, såvel som boligområder, der også er truet visse steder. Sideløbende med afvandingsbehovet er der naturinteresser, som også skal varetages, hvilket gør vedligeholdelsesopgaven mere kompleks.

I den forbindelse har Naturstyrelsen nedsat en forskergruppe, som skal finde ud af, hvordan man i højere grad kan sikre afledningen. Gruppens konklusioner skal danne baggrund for en ny vejledning om, hvordan vandløb bedst vedligeholdes herunder grødeskæres.

- DM&E har som brancheforening for vandløbsentreprenører foreslået Naturstyrelsen at inddrage noget af den praktiske viden, som erfarne vandløbsentreprenører har opbygget. I første omgang har Naturstyrelsen takket nej til forslaget, konstaterede DM&E's formand i sin beretning.

DM&E ser frem til hurtig handling til en vejledning, som tillader en vedligeholdelse, der tilgodeser en effektiv afledning under skyldigt hensyn til naturinteresserne.

Potentiale i lavbundsarealer

Den nuværende kvægbestand rækker ikke til afgræsning af de ganske betydelige lavbundsarealer, der er her i landet. Det skaber behov for maskinel høst og bjærgning af afgrøden. Udfordringen i bjærgningen ligger i de oftest bløde jordbundsforhold, som kræver specielle maskiner med lavt marktryk - i nogle tilfælde nærmest amfibiekøretøjer - for at kunne færdes på de lavtliggende arealer. Dels med høstredskab, dels med transportkasse eller vogn til at få afgrøden transporteret ud til fast vej.

Artiklen fortsætter efter annoncen

DM&E fortæller, at viljen og interessen er klart til stede hos skoventreprenørerne, og adskillige er parate med maskineriet, men oplever afsætningsmulighederne af afgrøden som den største udfordring. Flere nye biogasanlæg er imidlertid et positivt signal om, at biomassen bedre kan afsættes og blive til biogas og strøm samt et kvælstofholdigt gødningsprodukt.