Abonnementsartikel

NaturErhvervstyrelsen genoptager sager om landbrugsstøtte for arealer, der har fået en forkert afgørelse i perioden 2005-2015. Det er særligt lysåbne arealer i skove, rekreative arealer og arealer i lufthavne, der har mulighed for en ny afgørelse. NaturErhvervstyrelsen opfordrer derfor alle landmænd, der mener at have fået en forkert afgørelse, om at henvende sig.

Naturplant, som udvikler og projekterer skovrejsninger og naturprojekter, er indimellem i kontakt med skovejere, der har mærket de alvorlige økonomiske konsekvenser af, at NaturErhvervstyrelsen for nogle år siden ændrede reglerne for støtte.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det betød, at nogle skovejere med et slag ikke var berettiget til at få støtte til hverken skov eller lysåbne arealer. Begrundelsen var, at de lysåbne arealer ikke blev dyrket landbrugsmæssigt. Ændringen har skabt en usikkerhed, som har præget antallet af nye skovrejsninger.

Har holdt sig tilbage

- Der er ingen tvivl om at nogle lodsejere, der har haft et ønske om at rejse en skov, har holdt sig tilbage, fordi det har været svært at forholde sig til reglerne, mener skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant.

Lysåbne arealer i skoven har stor nytteværdi for både dyr og planter. Dyrene kan søge føde og varme på de lysåbne arealer og samtidig finde læ, skjul og skygge i skoven. Naturen bliver mere varieret og får en frodig bundvegetation med mulighed for naturlig selvforyngelse, fordi lyset er afgørende for at spæde planter kan etablere sig. Det gavner biodiversiteten og miljøet.

Aktiv landmand

De arealer, der opnår en ny afgørelse, tildeles tilbagevirkende støtte samtidig med at betalingsrettighederne gentildeles med virkning fra 2016 eller 2017. Afgørelsen baseres på den faktiske landbrugsaktivitet på arealerne, og det er en forudsætning, at landmanden stadig er aktiv landmand og, at der tidligere er søgt landbrugsstøtte til arealet.

Hvis arealet er underkendt på grund af manglende rådighed, våde arealer, for mange træer eller manglende plantedække genoptages sagen ikke, oplyser NaturErhvervstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Skovfoged Peter Kjøngerskov finder det meget positivt, at NaturErhvervstyrelsen revurderer tidligere sager og at støtten både gælder tilbagevirkende og fremadrettet.

- Det er virkelig positivt for de skovejere, der er kommet i klemme og jeg er helt sikker på, at det vil give en anden tillid og ro i forhold til fremtidige skovrejsninger, vurderer skovfogeden og tilføjer, at NaturErhvervstyrelsen skal kontaktes senest den 1. marts 2016, hvis man vil have sin sag genoptaget.