Abonnementsartikel

HedeDanmark skyder nu en lidt anderledes kampagne i gang, som har til formål at få flere danskere til at plante deres egen skov. Biproduktet bliver mindre CO2, mindre kvælstof i vandløbene, mere skovrejsning og flere glade skovejere.

- Skovrejsning er rigtigt godt for CO2-regnskabet og beskytter følsomme områder mod udledning af for meget kvælstof. Derfor ærgrer vi os hver gang, når de penge, som staten har reserveret som tilskud til skovrejsning, ikke er bliver udnyttet fuldt ud, siger afdelingschef Henrik Fredslund fra HedeDanmark i en pressemeddelelse.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Skovrejsning indgår som et element i den nye Landbrugspakke og som en metode til at begrænse udledningen af kvælstof til søer og vandløb.

Langt fra målet

Der er afsat en pulje på 35 millioner kroner om året i tilskud til skovrejsning for perioden 2017-2020. Tilskudspuljen til skovrejsning skal reducere udledningen af kvælstof og opveje noget af den øgede mængde kvælstof, landmændene må udlede på deres marker. Derudover er det dog også med til at fremme en målsætning fra 1989 om fordobling af skovarealet i Danmark inden år 2100.

I 1989 var cirka 12,5 procent af Danmarks areal dækket af skov. Ifølge HedeHanmark er skovenes areal på de første 27 år kun steget til cirka 13,5 procent. Fortsætter udviklingen i samme lave tempo, vil andelen af skov i Danmark være cirka 16,5 procent i år 2100. Væsentligt under målet på cirka 25 procent.

Ny kampagne

For at støtte op om skovrejsningen og den nationale målsætning om en fordobling af skovarealet har HedeDanmark fra den 1. marts iværksat en helt ny kampagne for skovrejsning. Kampagnen skal gennem en serie korte film, konkurrencer og et onlineunivers få lodsejerne til tænke over de fordele og ikke mindst de naturoplevelser, nærvær og fælleskab en skov giver.

- Vi hører ofte fra skovejere, der med stor glæde fortæller, hvilke store oplevelser og muligheder, skoven rummer. Det vil vi gerne skabe mere opmærksomhed omkring ved på en sjov måde at vise, hvad man også kan bruge en skov til. Måske kan det få flere til ikke bare at drømme om deres egen skov, men også udleve drømmen, lyder det fra Henrik Fredslund.