Abonnementsartikel

Sagsbehandlingen går nu i gang for omkring 200 landmænd, som NaturErhvervstyrelsen har givet forkerte afgørelser. Sagerne handler om græsarealer i lufthavne, lysåbne arealer i skov og rekreative arealer. Baggrunden er, at EU-domstolen har fastslået, at disse arealer kan være støtteberrettigede og at den hidtidige praksis har været forkert.

Og det er ikke for sent, hvis du er en af de landmænd, som har fået afslag. NaturErhvervstyrelsen oplyser, at man stadig kan nå at indsende et skema, og bede om at få genoptaget din sag om arealstøtte. Hvis du skal have tildelt betalingsrettigheder for 2016, er fristen for indsendelse af skemaet 21. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs mere her.