Abonnementsartikel

Flex-boliger uden fast bopælspligt giver lys i vinduerne og liv i landsbyen, mener østjyske politikere. Derfor vil formanden for landdistriktsudvalget i Randers Kommune, Lars Søgaard (V), have flere flexboliger.

- Folk får mulighed for at prøve at bo på landet og få smag for, om de kan få deres hverdag til at hænge sammen, siger udvalgsformanden til DR.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En flexbolig er et helårshus, der midlertidigt kan bruges som fritidsbolig uden bopælspligt. Det betyder, at ejeren ikke er tvunget til at bo der året rundt. Det er en mulighed, som kommunerne fik i 2013.

Flexboligordningen giver ifølge Erhvervsstyrelsen en ejer eller en potentiel køber af en helårsbolig mulighed for at søge kommunen om at bruge helårsboligen som en såkaldt flexbolig. Det vil sige, at kommunen meddeler samtykke til, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og senere vender tilbage til helårsbeboelse uden at ejeren anmoder om samtykke hertil. Der kan dog være regler i anden lovgivning, som skal påses i denne sammenhæng, herunder for eksempel planloven.

Ejeren eller en potentiel køber skal ansøge kommunen om at få en flexboligtilladelse. En flexboligtilladelse følger boligen og ikke ejeren. jf