Abonnementsartikel

Fugt i fundament og sokkel kan give skader på huset og skaber risiko for, at der kommer råd og svamp inde i boligen, som i sidste ende kan give dårligt indeklima. En kælder kan være så fugtig, at den stort set er ubrugelig på grund af våde ydervægge.

Ifølge Bolius.dk er etablering af et omfangsdræn både et stort arbejde og en bekostelig affære. Derfor er det vigtigt at få lavet en forundersøgelse for at finde ud af, om et omfangsdræn vil løse de problemer, der er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udover at få bestemt årsagen til fugten og dens omfang er det også vigtigt at finde ud af, hvilke jordforhold der er. Omfangsdrænet gør mest nytte i lerjord, mens det for eksempel ikke har den store effekt i sandet jord, hvor vandet hurtigere siver igennem.

Se efter særlige tegn

Ved en forundersøgelse skal man lede efter tegn på fugt både på og i huset. Det kan være svært selv at foretage en forundersøgelse og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få en specialist til at foretage undersøgelsen. Men der er visse tegn, man som boligejer selv kan se efter. På murværk giver fugtproblemer sig kende ved fugtskjolder, puds, der krakelerer og/eller falder af i flager samt saltudblomstringer.

I trækonstruktioner giver fugtproblemer sig til kende ved mørke aftegninger på træet. Det kan være tegn på råd og svamp.

Skader på sokkel og ydermur

I et hus uden kælder vil skaderne specielt vise sig på sokkel og ydermur. Murværket kan være beskadiget i form af frostsprængninger uden på huset, men man vil måske også kunne se tegn på fugt i gulvbrædder og paneler inde i huset.

I et hus med kælder skal man kigge efter tegn på fugt udvendigt på sokkel og facade. Inde i huset er det kælderens ydervægge, der vil have tydelige tegn på fugt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et af de allerførste steder, hvor fugten vil vise sig, er ofte indvendigt på gamle kælderydermure. De består af sten og fuger, som suger fugt til sig, og derudover er de udsat for store mængder fugt, i og med at den befinder sig i jord.

Ud over at finde frem til eventuelle tegn på fugt er det vigtigt at få en fornemmelse af, om fugtproblemerne er kroniske, eller om de skyldes pludselige skader såsom utætte installationer eller lækager i nedløbsbrønde og afløbsrør.

Denne form for skader vil typisk opstå pludseligt og være meget lokale, hvor løsningen på problemet i første omgang er at udbedre skaderne.

Vand løber ind

Fugtproblemer, som skyldes overfladevand, der løber ind mod huset, vil ofte give sig til kende ved at fugten er mere udbredt på en eller flere af husets sider. Det kan skyldes, at terrænet hælder ind mod huset.

Ved at ændre på terrænets hældning, så det i stedet skråner væk fra huset (blot et par centimeter pr. meter), løber både det vand, der løber ned ad huset, samt overfladevand fra for eksempel regn og sne væk fra huset frem for at sætte sig som fugt i sokkel og ydermur på huset.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endelig kan fugtproblemer også skyldes grundvandets højde på grunden eller jordsammensætningen. Det har ligeledes en betydning, hvor højt grundvandsspejlet står, ligesom tung lerjord også holder meget på vandet. For at undersøge grundvandsspejlet skal der graves huller langs huset, som er dybere end fundamentets underside.

Hvis fugtproblemerne skyldes, at grundvandet står højt, hvilket vil sige højt og synligt i hullerne, eller hvis det ikke er muligt at finde årsagen til den megen fugt, bør en geotekniker eller byggesagkyndig lave flere undersøgelser.

Nyt kældergulv

Et omfangsdræn alene vil ikke kunne afhjælpe opstigende grundfugt. Der skal oftest også et nyt kældergulv med kapillærbrydende lag til. Eventuelt er det også nødvendigt at etablere drænledninger under kældergulvet.

Arbejdet med at koble dræningssystemet til kloaksystemet samt selve drænet og afløbsinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester.

Læs mere om dræn på www.fritidsmarkedet.dk eller på Bolius.dk.