Abonnementsartikel

Et utal af landbrugsbygninger er ikke længere i brug til deres oprindelige formål, og for en stor dels vedkommende står de blot tomme, eller bliver brugt til mere eller mindre tilfældig opbevaring. Men der er dog andre muligheder, mener arkitekt Inge Hvolmgaard Olesen fra Gefion.

I nogle tilfælde vil det være en god løsning at rive bygningerne ned, da de er mindre værdifulde, nedslidte og ikke bidrager positivt til ejendommen eller omgivelserne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

I andre tilfælde rummer bygningerne værdier, som ikke bør gå tabt og som kan bidrage positivt til stedet og kan medvirke til fornyet liv og muligheder.

Fordel ved bevaring

- Både du som ejer, selve ejendommen, og i mange tilfælde også det omkringliggende samfund kan opnå fordel ved bevaring og fornyet anvendelse af landbrugsbygningerne, skriver Inge Hvolmgaard Olsen i en pressemeddelelse fra Gefion og nævner, at der er mange muligheder som for eksempel gårdbutik, mosteri, mølleri, mejeri, medarbejderbolig m.m.

Bygningerne kan også være relateret til andet erhverv og andre funktioner som håndværk, lager, kontor, undervisning, formidling, naturoplevelser, turisme eller noget helt andet.

Ønsker og begrænsninger

Inge Hvolmgaard Olesen pointerer, at inden beslutningen tages, om de tomme bygninger skal bruges til nye formål, er der nogle ting, der skal overvejes.

- Hvilke ønsker har familien? Hvilke begrænsninger er der - menneskeligt såvel som økonomisk. Det betyder også noget, hvor ejendommen ligger placeret rent geografisk. Endelig spiller også bygningens og ejendommens tilstand og størrelse en væsentlig rolle, fortsætter arkitekten og anbefaler en faglig vurdering af bygningens og ejendommens arkitektoniske værdi, bygningens potentiale, de lovgivningsmæssige muligheder, eventuelt nedrivningsbehov, skitser/tegninger, myndighedsansøgninger med mere.