Abonnementsartikel

Arkitekter, bygningsrådgivere og byggefirmaer har gennem mange år søgt at skabe en hurtig, billig og smuk integrering af solceller i bygninger. Et nyt tag- og facadesystem, der netop har set dagens lys, opfylder alle tre kriterier.

Ifølge miljøorganisationen Vedvarende Energi, VE, har en gruppe af designere, arkitekter, ingeniører og branchefolk skabt tagsystemet Climate Cover, som er en universel klimaskærm, specielt udviklet med henblik på integration af solceller. Derudover er flere elementer indpasset i taget: Eksempelvis er alle taghætterne skjult i konstruktionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Absolut tæthed

- Indtil nu er det ikke lykkedes at finde frem til en standardmetode, som både opfylder det helt basale behov for absolut tæthed, samtidig med, at taget er hurtigt og billigt at montere og desuden tager hensyn til ressourceforbrug, genanvendelse og æstetik, forklarer Niels Heidtmann fra virksomheden Komproment, der leverer tag- og facadesystemer, og som er partner i projektet.

Climate Cover sigter direkte på renovering af tage i boligforeninger, men vil kunne anvendes i alle typer af bygninger, fordi systemet giver mulighed for anvendelse af en lang række forskellige materialer, såsom naturskifer, træ og tegl.

Da Climate Cover gør det let både at montere og afmontere sektioner af tagdækningen, kan tagrenoveringen finde sted, uden at en beslutning om solceller eller ej bliver en stopklods i processen.

Afkøling af solcellerne

Climate Cover tager også højde for andre udfordringer med solceller. Man har sørget for, at taget sikrer den nødvendige afkøling af solcellerne, og man har også fundet en løsning, der ikke bare er "et tag med solceller", men som indpasser solcellerne på en fuldintegreret måde.

Projektet har fået støtte fra EUDP, som er et statsligt udviklings- og demonstrationsprogram inden for energiløsninger. Programmet støtter ny energiteknologi, som skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi. EUDP administreres af Energistyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Endvidere har Realdania støttet udviklingsprojektet således, at hele tagsystemet er blevet afprøvet og testet af bl.a. Aalborg Universitet under ekstreme forhold.