Abonnementsartikel

Energi-, forsynings og klimaminister Lars Christian Lilleholt fremsætter i dag lovforslag om nedlukning af en del af den støtte, der går til den strøm, som nogle solcelleanlæg producerer.

Ministeren begrunder i en pressemeddelelse et hasteindgreb med, at der i løbet af marts og april er kommet rigtig mange uventede ansøgninger til støtteordningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vedtages lovændringen, får det konsekvenser for den såkaldte "60/40-ordning" - altså solcelleanlæg, der i de første ti leveår får 60 øre i støtte pr. kWh, anlægget producerer, og de efterfølgende ti år får 40 øre i støtte pr. kWh.

En lovændring vil betyde, at ansøgere, der ikke har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, inden loven vedtages, mister muligheden for at få 60/40-støtten.

Lovforslaget får ikke konsekvenser for de ansøgere, der allerede har fået tilsagn om muligheden for pristillæg, ligesom det heller ikke får konsekvenser for nogle af de andre støtteordninger til solceller, der findes: puljeordningerne og anmodninger om nettoafregning.