Abonnementsartikel

Præstegårdene i Danmark fortæller mange spændende historier både kulturelt og bygningsmæssigt. Der er heldigvis en del gamle præstegårde tilbage - deriblandt 150 fredede præstegårdsanlæg i hele landet, som er godt beskyttede, fordi de netop er fredede.

Men mange steder er de bevaringsværdige bygninger truede, fordi de kan rives ned, hvis blot kommunen giver tilladelse. Det kan for eksempel være, fordi menighedsrådene vil spare penge og mener, at de gamle bygninger ikke er tidssvarende og for krævende at vedligeholde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med kåringen af Danmarks smukkeste præstegård vil Bygningskultur Danmark sætte fokus på bygningernes skønhed og alsidighed.

- Forhåbentligt kan konkurrencen skabe en bevidsthed om den historiske værdi, som alle de danske præstegårde repræsenterer, siger Birthe Iuel, formand for Bygningskultur Danmark.

Hun er ked af, at flere af de gamle præstegårde skal rives ned, blandt andet i Hinge i Midtjylland, Skovlænge på Lolland, Hadsund ved Mariager og Knebel på Djursland, ligesom menighedsrådet i Jyderup netop har ansøgt Holbæk Kommune om at rive længerne til en præstegård ned.

- Præstegårdene er en del af vores fælles kulturarv og som sådan ikke bare noget, et menighedsråd bør kunne rive ned efter forgodtbefindende. Ligesom kirken er de gamle præstegårde en del af den lokale historie og stolthed, og vi skal gøre hvad vi kan for at bevare dem. Menighedsrådene har adgang til rådgivning hos Nationalmuseet og Slots- og Kulturstyrelsen om bevaring og istandsættelse og det bør de gøre brug af, siger hun og tilføjer:

- Med konkurrencen vil vi selvfølgelig også fremhæve og hylde de menighedsråd og andre involverede, der stadig arbejder aktivt for at bevare præstegårdene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men det ikke kun menighedsrådene, der har et ansvar. Også kommunerne kan være med til at sikre kulturarven, påpeger Birte Iuel.

- Kommunerne kan, når der er tale om bevaringsværdige bygninger, undlade at give tilladelse til nedrivning. Og derudover sørge for, at præstegårde med kulturhistoriske og arkitektonisk værdi bliver udpeget som bevaringsværdige og indgår i en lokalplan, så de nyder en eller anden form for beskyttelse, siger hun.

15 præstegårder fra hele landet er nomineret i konkurrencen, der løber fra den fra den 9.-25. maj. Blandt kandidaterne er der to præstegårde, der er blevet solgt fra og derfor nu er på private hænder - men som er bevaret efter alle forskrifter i deres oprindelige arkitektur og byggestil.

De 15 præstegårde er:

Vive Præstegård (Vive Kirke ved Hadsund)

Ubjerg Præstegård (Ubjerg Kirke ved Tønder)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Herslev Præstegård (Herslev kirke ved Fredericia)

Øster Lindet Præstegård (privateje, Vejen Kommune)

Hørup Præstegård (Hørup Kirke på Als)

Notmark Præstegård (Notmark Kirke på Als)

Augustenborg Præstegård (privateje, Sønderborg Kommune)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kølstrup Præstegård (Kølstrup Kirke ved Kerteminde)

Kerte Præstegård (Kerte Kirke på Vestfyn)

Stenløse Præstegård (Fangel Kirke ved Odense)

Lindelse Præstegård (Lindelse Kirke på Langeland)

Store Heddinge Præstegård (Store Heddinge Kirke på Stevns)

Artiklen fortsætter efter annoncen

Søllerød Præstegård (Søllerød Kirke, Nordssjælland)

Moseby Præstegård (Aastrup Kirke på Falster)

Østerlars Præstegård (Gudhjem Kirke på Bornholm)

Se en video af de kandiderende præstegårde her.