Abonnementsartikel

Solbær, surkirsebær og andre lækre og sunde danske smagsbomber kan indgå i nyudviklede specialprodukter som vin, eddike og saft. Det er en af metoderne, som et nyt projekt vil bruge til at øge bæredygtigheden i dansk bærproduktion.

Produktion af danske bær til forarbejdning er under pres som følge af hård konkurrence fra udlandet. I de seneste år har prisen på produktionsbær ligget under de danske produktionsomkostninger. Produktion af vin, eddike og saft kan være en vej ud af problemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forskere fra Aarhus Universitet leder bærprojektet, der med en række tiltag kan bane vej for, at den danske produktion af bær både udvider sig markant og bliver mere bæredygtig. Forskerne forventer blandt andet, at resultaterne fra projektet kan øge det danske areal af økologiske solbær fra 18 hektar til 450 hektar og surkirsebær fra 3 hektar til 250 hektar.

Økologiske dyrkningsmetoder

- Hvis der stadig skal være en produktion af danske bær til forarbejdning, er branchen nødt til at differentiere sig fra konkurrenterne, siger leder af forskningsprojektet, Karen Koefoed Petersen fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet.

Et af tiltagene, der kan bruges til at give den danske produktion af industribær et fortrin i forhold til den udenlandske bærproduktion, er at omlægge til økologiske dyrkningsmetoder. På den måde kan de danske bærproducenter sikre, at produkterne er frie for pesticider og andre uønskede stoffer.

Optimeret dyrkning

Økologisk produktion er ofte karakteriseret ved, at der er lavere udbytter end i den konventionelle produktion. Projektet vil afhjælpe dette problem ved at udvikle ny og optimeret gødskning og ukrudtsbekæmpelse i den økologiske dyrkning af solbær.

For at forebygge svampesygdomme i økologiske surkirsebær og sikre et højt udbytte vil projektet udvikle nye miljøvenlige beskærings- og bekæmpelsesmetoder. Projektet vil også udvikle dyrkningssystemer i surkirsebær, som sikrer, at der kan anvendes skånsomme og mere omkostningseffektive høstmaskiner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valg af bærsort har betydning for en række faktorer. I marken er det blandt andet udbytte, modstandsdygtighed over for sygdomme samt egnethed til høstmetoden, der har betydning.

De bedste sorter og arter

Et andet vigtigt aspekt er, hvor godt bærrene egner sig til et bestemt produkt. En bærsort egner sig måske bedst til vin, mens en anden er fremragende til eddike.

- Både konventionelle og økologiske avlere kan opnå merværdi for deres bær ved at dyrke sorter, der har specifikke højværdiegenskaber, siger Karen Koefoed Petersen og fortæller, at projektet vil kortlægge sammenhænge mellem specifikke egenskaber hos udvalgte bærsorter og deres værdi i forhold til forarbejdning til højværdiprodukter.

Surkirsebær og solbær er ikke de eneste arter af bær, som projektet inddrager. Tværtimod vil projektdeltagerne se på en bred vifte af muligheder for at introducere nye arter i den danske bærproduktion.

- Introduktion af nye bærarter, der har en mindre international konkurrence, kan styrke den danske bærproduktion, siger Karen Koefoed Petersen og tilføjer, at projektet også vil udvikle fremstillingsprocesser og prototyper på højværdiprodukter af solbær og surkirsebær, der kan bidrage til konkurrenceevnen for danske bæravlere og industri.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er her, at surkirsebærvin, frugtvinseddike og gourmetsaft - og måske helt nye produkter - kommer ind i billedet, siger forskningslederen.