Abonnementsartikel

Hvis man ikke vidste bedre, ville gyldenris ligne et kønt bidrag til parker og haver. Men virkeligheden er, at der er tale om en invasiv art, der udkonkurrerer hjemmehørende planter, og derfor er det en plante, som Naturstyrelsen ønsker at bekæmpe.

Faktisk er der tale om to nært beslægtede planter. Canadisk gyldenris og sildig gyldenris. De to plantearter er begge oprindelig importeret som prydplanter for flere hundrede år siden. Men nu har de spredt sig til naturen, hvor de udkonkurrerer den oprindelige vegetation. Naturstyrelsen har derfor lavet en hjemmeside med gode råd til, hvordan man effektivt bekæmper gyldenris. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nem at bekæmpe

På hjemmesiden gennemgås metoder til at komme gyldenris til livs, som egner sig til blandt andet enge, moser, marker og grøftekanter. Og man kan se billeder af planten på alle tider af året. Målgruppen er først og fremmest naturforvaltere, men også landmænd og haveejere kan hente hjælp på hjemmesiden.

- Gyldenris er sammen med kæmpe-bjørneklo og rynket rose med helt i toppen over Danmarks mest skadelige planter. Men gyldenris er i modsætning til de andre planter ret nem at bekæmpe, hvis man vælger den rigtige metode og er vedholdende i indsatsen, siger biolog Helene Nyegaard Hvid fra Naturstyrelsen.

Man kan blandt andet komme gyldenris til livs ved at slå planten ned gentagne gange, ved at grave rødderne op, pløje eller sætte køer eller får ud og græsse, hvor gyldenris vokser.

Man kan læse mere om bekæmpelse af gyldenris ved at klikke her.