Abonnementsartikel

Dansk Skovforening og projekt "Genplant Planeten" opfordrer igen i år skovejere i hele Danmark til at invitere lokale skoler ud i skovene for at plante nye træer. Det fælles projekt, som hedder "Skoven i Skolen" er blandt mange andre støttet af DONG og Nordea Fonden, og det finder sted i perioden 7. til 11. november.

Begivenheden er er et samarbejde, hvor skolebørn lærer, hvorfor plantning, dyrkning, fældning og brug af træer til produkter og energi er en del af løsningen på klimaproblemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Skoven i Skolen" gennemførte Genplant Planeten første gang i 2009, og indtil nu har 75.000 børn plantet 205.000 træer over hele landet.

Der plantes igen i år over hele landet - og det kan være både i eksisterende skov og på markjord (skovrejsning). Folkene bag begivenheden opfordrer alle skovejere til at lægge jord og lidt tid til. Det kræver, at skovejeren tilmelder sig via en formular på nettet. Herefter bliver skovområdet lagt ind på et Danmarkskort, hvor skolerne så kan se, hvor der ligger en skov i nærheden, som er med i projektet. Skolen kan derefter henvende sig direkte via en mail til skovejeren efter først-til-mølle princippet.

Gratis stræer

Skovejerne behøver ikke frygte for udgifter til træer, idet de leveres af Danske Planteskoler, der i år leverer 50.000 træer til formålet. Hver klasse kan få en plantesæk med 50 skovtræer, og Danske Planteskoler står også for pakning og transport af træer ud til plantestedet.

Der er 3 plantesække at vælge mellem:

Våd jord: Stilkeg, lærk, rødel og spidsløn

Artiklen fortsætter efter annoncen

Let, næringsfattig jord: Vintereg, vortebirk, fuglekirsebær og skovfyr

Næringsrig, høj jord: Stilkeg, bøg, lærk og avnbøg

Hvis skovejeren hellere selv vil bestemme, hvilke træer som bliver plantet, er de velkomne til selv stille træer til rådighed.

Børnenes lærere sørger for, at klasserne er velforberedte, når de tropper op i skoven. boa