Abonnementsartikel

Regeringen og teleforligskredsen er blevet enige om de områder, der skal sikres bedre mobildækning i den kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet. Hermed sikres bedre dækning for mobiltale og mobilt bredbånd i de dårligst stillede områder. Bag aftalen står energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, og han har fået opbakning fra Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

I alt får 2183 husstande, virksomheder og sommerhuse adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund, en uploadhastighed på mindst 3 Mbit/sekund samt taledækning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Regeringen arbejder systematisk for at skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark ? det er en vigtig forudsætning for et velfungerende og homogent samfund. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at få opbakning fra teleforligskredsen til, hvordan vi med den kommende auktion over 1800 MHz-frekvensbåndet forbedrer dækningen i de dårligst stillede områder, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

De knap 2200 husstande, virksomheder og sommerhuse, som løftes med denne auktion, ligger i 245 mindre områder, der er spredt over hele landet. Det er forventningen, at de omkringliggende områder også kan få et løft i dækningen, når der stilles nye master op. Dækningskravet vil blive opfyldt af et eller flere mobilselskaber, som vinder en frekvenstilladelse i auktionen.

Dækningskravet skal senest være opfyldt i december 2019. Hvilke mobilselskaber, der skal løfte dækningskravet, afgøres til efteråret 2016, når auktionen er gennemført.

Fakta

Der stilles dækningskrav i 245 dækningsområder af 1x1 km, som ligger fordelt over hele landet ? områderne kan ses på vedlagte dækningskort.

Dækningsområderne er udvalgt efter følgende objektive kriterier:

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Der ligger som minimum fem husstande, virksomheder og/eller sommerhuse i hvert område.

? Ingen i området har i dag adgang til en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/sekund.

I de 245 dækningsområder skal den eller de mobilselskaber, som påtager sig dækningskravet i forbindelse med auktionen, levere følgende tjenester:

? Mobilt bredbånd med en oplevet downloadhastighed på minimum 30 Mbit/sekund.

? Mobilt bredbånd med en oplevet uploadhastighed på minimum 3 Mbit/sekund.

Artiklen fortsætter efter annoncen

? Mobil taledækning.

Dækningskravet omfatter i alt 2185 husstande, virksomheder og sommerhuse i de 245 områder.

Dækningskravet skal være opfyldt senest i december 2019.