Abonnementsartikel

Der er godt nyt på vej til boligejere i landdistrikterne, i hvert fald hvis man går med planer om at udskifte det gamle oliefyr.

En ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement og kun betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb i forbindelse med tilslutning. Der med er finansiering, køb og installation leverandørens ansva.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er afsat 25 millioner kroner til støtteordningen over de næste tre år. Rent konkret betyder det, at en række virksomheder får støtte til indkøb af varmepumper, som de efterfølgende installerer og driver hos boligejere.

Støtteordningen skal være med til at skabe et marked for varmepumper på abonnement, som sikrer konkurrence og gør det muligt for kunderne at vælge mellem forskellige leverandører. Energistyrelsen anslår, at ca. 80.000 boligejere i dag har varmepumper.

Fremme udbredelse

Ordningens overordnede formål er at fremme udbredelsen af varmepumper og på den måde sikre udnyttelsen af grøn strøm i fremtiden. Op til fem virksomheder kan derfor frem til udgangen af 2019 få støtte til at hver at installere 350 varmepumper, dvs. samlet set 1.750 varmepumper.

- Næste skridt i Danmarks grønne omstilling er at udnytte al den grønne strøm, vi producerer, og samtidig skabe værdi af omstillingen i flere dele af samfundet. Det gælder ikke mindst i forhold til privat opvarmning i boligerne ? og det kan varmepumperne være med til, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Det er Energistyrelsen, der varetager støtteordningen, og virksomhederne kan søge om støtte frem til 3. oktober 2016. Støtteordningen er et element i aftalen om udmøntningen af energireserven for 2016-2018, som blev indgået i december 2015.