Abonnementsartikel

Den senere tid har der været en del fokus på adgang til kystlinje og de udfordringer, det giver for friluftsfolket. Men det er ikke kun på landjorden, at der er problemer, hvis man vil dyrke sine interesser ved og på vandet. En ny analyse fra Friluftsrådet viser, at det er ikke kun langs kysten, at den generelle udvikling påvirker mulighederne for at dyrke friluftsliv. Det er også ude på havet.

Eksempelvis kan opstilling af havvindmøller være til gene eller direkte hindring for rekreativ sejlads, mens forurening fra opdræt af fisk, tang og muslinger på havet kan være til gene for lystfiskere, dykkere og badegæster, hedder det i analysen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Generelt set er der gode forhold for at dyrke friluftsliv på og ved havet, uanset om du fisker, dykker, sejler eller noget helt andet, og det er der heldigvis mange, der gør. Men analysen af området har afsløret, at der er en række udfordringer af både fysisk og ikke-fysisk karakter. En del af bekymringen går blandt andet på de indskrænkninger i den frie bevægelse og det rene havmiljø, som fremtidige aktiviteter på søterritoriet kan medføre, siger Leif Nielsen, medlem af Friluftsrådets bestyrelse.

Input til havplanlægning

Analysen er ikke mindst udarbejdet på baggrund af, at der i løbet af de kommende år for første gang skal udarbejdes en samlet plan for de danske havområder. Denne plan skal sætte rammerne for aktiviteter på havet.

- For nylig er der vedtaget en lov om maritim fysisk planlægning og her fremgår det, at rekreative aktiviteter og friluftsliv er noget, der kan, men ikke nødvendigvis skal, indarbejdes i havplanen. Vi ser selvfølgelig gerne, at de rekreative interesser inddrages i videst muligt omfang, da de har en stor økonomisk, social, kulturel og historisk betydning i Danmark siger Leif Nielsen.