Abonnementsartikel

Nu åbnes der op for en ny tilskudspulje til privat skovrejsning. I alt er der i 2016 afsat 10 millioner kroner, og tilskudsordningen er blevet fokuseret mod kvælstofreduktion, så de nye skovområder mindsker udledningen af kvælstof til åer, fjorde og kystvande. Det oplyser Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

- Tilskuddet til privat skovrejsning skal allerede fra 2016 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof. Det er godt for vandmiljøet og grundvandet, men også godt nyt for naturen, biodiversiteten og alle os, der nyder en tur ud i det grønne, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenlagt kan der plantes cirka 1,2 millioner træer på et areal på cirka 300 hektar.

Enklere ordning

Interessen for privat skovrejsning har historisk set været stor, da der blandt danske lodsejere er stor lyst til at øge skovarealet. Nu er ordningen også blevet gjort mere enkel, blandt andet ved at nedbringe antallet af tilskudssatser og udbetale tilskuddet i én rate, lyder det fra Naturstyrelsen.

- Danske landmænd vil gerne gøre en frivillig indsats for at pleje naturen, reducere udledning af kvælstof og passe på grundvandet. En af måderne er at give tilskud til at plante mere privat skov med midler fra det danske landdistriktsprogram, og det har vi nu gjort nemmere og enklere at søge tilskud til, siger Esben Lunde Larsen.

Tilskudsordningen finansieres via landdistriktsaftalen for 2016. Der kan søges om tilskud via ordningen om tilskud til privat skovrejsning fra 1. juli 2016 til og med 23. august 2016 via Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside.