Abonnementsartikel

Den nye knivlov, der blev vedtaget i Folketinget tidligere, på året er nu trådt i kraft, og den forenklede lov har to overordnede formål. Dels skal den sikre, at friluftsfolket ikke bliver uhensigtsmæssig kriminaliseret, og dels skal den skærpe indsatsen overfor knivvold i eksempelvis nattelivet.

Den nye knivlov betyder, at enhåndsbetjente foldeknive ikke længere bliver kategoriseret som særligt farlige knive. Farlige knive er stadig forbudt at besidde, herunder på egen bopæl, uden tilladelse fra politiet. Der ud over er princippet om, at knive kun må medbringes på offentlige steder med videre, når der er et anerkendelsesværdigt formål, udvides til at omfatte alle knive og blankvåben. Desuden indføres en betydelig strafskærpelse for personer, som tidligere er dømt for vold mv., og som bærer kniv på steder, hvor der erfaringsmæssigt er høj risiko for vold, for eksempel i nattelivet eller kriminelle miljøer

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Den nye forenkling af reglerne betyder en velkommen lempelse for de mange mennesker, som bruger en kniv til arbejde eller hobbyformål eller simpelthen er vant til at gå med en almindelig lommekniv. De risikerer nu ikke længere at blive kriminaliserede, blot fordi de har en kniv i lommen, siger advokat Lars Lindhard fra Advokan i Esbjerg fortsætter

- Prisen for lempelsen er en stramning af reglerne for at medbringe knive i for eksempel nattelivet eller ved større forsamlinger, hvilket er helt i orden, for knive hører ikke til på værtshuse eller ved møder og festivaler. Fremover vil der således være meget lav tolerance, hvis man bærer kniv på steder, hvor der erfaringsmæssigt er høj risiko for vold, og hvis vedkommende tidligere er straffet for overtrædelse af knivloven eller for eksempel vold, vil straffen blive forhøjet betydeligt i forhold til det tidligere niveau.