Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen understregede endnu en gang sit tilhørsforhold til landbruget, da han åbnede årets Landsskue i Herning.

Ministeren ankom til åbningstalen i en hestevogn, og han indledte sin tale med at citere H.C. Andersen "Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har rod, hvorfra min verden går".

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I det land - et ægte landbrugsland - har mange af os rod i en fortælling om en opvækst på gårde med liv, med såtid og høsttid, med sorger og glæder, med EU-regulering og hektarstøtte, med vandrammedirektiver og pesticidforordninger, sagde Esben Lunde Larsen fra talerstolen i Herning og fortsatte:

- En rod, hvor vi til tider har vore følelser i klemme. Både på den gode og den mindre gode måde.

På den mindre gode måde forstået sådan, at vi i øjeblikket ser en udvikling for dansk landbrug, som går den forkerte vej med for lave priser for vores mælkeproducenter og med økonomiske udfordringer for erhvervet bredt set. På den gode måde forstået sådan, at fødevare- og landbrugspakken, som tager et opgør med mange års fejlagtige regulering, sætter nye rammer for danske landmænd med en bedre produktion, en mere stabil økonomi og en målrettet regulering til gavn for såvel miljø som produktion, så vi så småt begynder at tage skridt i den rigtige retning.

Fra tilskuerpladserne høstede Esben Lunde Larsen flere bifald, og det var tydeligt, at det var en populær minister, der var troppet op til Landsskuet.

Fortæl om det

I sin tale slog ministeren også på, at dyrskuerne er en kærkommen mulighed for at udbrede viden om det danske landbrug.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Da dansk landbrug hører til i den absolutte verdenselite, når det gælder dyrevelfærd, lav klimabelastning og høj fødevarekvalitet, samtidig med der tjenes penge og skabes arbejdspladser i Danmark, så skal vi fortælle den gode historie. Derfor har vi brug for igen i år at holde landsskue. Holde landsskue - dels med blik for historiske traditioner i et stolt erhverv, for det hører til i det land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme. Dels med blik på fremtidens løsninger leveret af dansk landbrug, når det gælder fødevarer, landbrug og miljø, sagde Esben Lunde Larsen.

Ikke modsætninger

I år er det 100 år siden, at den første dyreværnslov blev vedtaget. Denne begivenhed omtalte Esben Lude Larsen også:

- Det der begyndte med nogle ganske få paragraffer i 1916, er siden vokset til et stort lovkompleks. Loven er til for at værne om dyrene, og den er skabt til at virke i samspil med vores landbrug og vores husdyrproduktion.

For erfaringen viser, at dyrevelfærd og effektiv produktion ikke står i modsætning til hinanden: En glad gris giver bedre kød, og en rolig ko, giver mere mælk, sagde han og fortsatte:

- Derfor er vi også meget enige i Danmark på tværs af diverse interesser: Vores dyr skal have det godt, og det skal vores lovgivning bakke op om. Men som jeg sagde før, så er loven vokset, og den er efterhånden blevet meget stor og kompleks. Derfor har jeg sat gang i et arbejde, der skal gøre den simplere og mere gennemskuelig. Så den bliver nemmere at forstå og nemmere at følge - til glæde for både mennesker og dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Stor respekt

Miljø- og fødevareministeren understregede også fra talerstolen, at han har stor respekt for de danske landmænd.

- Og lad mig bare sige det, så I ikke er i tvivl: Jeg glæder mig fantastisk meget over at have muligheden for at skabe de politikker og udfylde de rammer til gavn for både fødevareproduktion og miljø, men ikke mindst til gavn for den enkelte danske landmand, som jeg beundrer og respekterer uendeligt meget for dygtighed, ansvarlighed og faglighed., sagde han og fortsatte:

- Og jeg vil - sammen med den øvrige regering - gøre mit til, at vi også i mange år fremover skal holde landsskue med blik tilbage på den historiske udvikling, men mest af alt med blik for fremtidens muligheder i et dansk landbrug, der sætter standarder for resten af verden, og som med rette gør os borgere stolte.