Abonnementsartikel

Alt tyder på, at vi i fremtiden kan forvente både hyppigere og voldsommere skybrud. Det giver flere oversvømmelser, og hvis ikke de skal resultere i ubehagelige miljøforureninger, bliver det nødvendigt at adskille regn- og spildevandet i kloaknettet.

Det har fået mange kommuner til kræve kloak-separering i boligområderne, hvilket normalt er en dyr omgang for den enkelte husejer, og det vil ofte medføre et større opgravningsarbejde i haven og omkring huset.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Dette problem hævder firmaet Scandinavian No-Dig Centre at have en billig og effektiv løsning på. En løsning, der er mere skånsom overfor haven, idet der stort set ikke skal graves.

Scandinavian No-Dig Centre har videreudviklet den kendte No-Dig-metode, så der nu i én og samme arbejdsgang kan trækkes to nye rør i det gamle rør. Den nye metode går ud på, at en hydraulisk "Pipeburster"-maskine trækker et flækhovede gennem det gamle rør med så stor en kraft, at røret sprænges og presses ud i jorden. Mens flækhovedet bevæger sig frem, trækker det de to nye rør efter sig og installerer dem på den samme plads og med den samme hældning, som det gamle rør havde. Det hele sker med en hastighed på cirka en meter i minuttet.

Ifølge firmaet kræver udstyret så lidt plads, at hele arbejdet frem til hovedledningen kan udføres fra de eksisterede gennemløbsbrønde og eventuelt fra en krybekælder. Denne metode skulle dermed give væsentlige økonomiske besparelser for den enkelte husejer i forhold til tidligere traditionelle løsninger som eksempelvis opgravning og strømpereparationer. Samtidig vil arbejdstiden oftest blive halveret, og så slipper husejen for at få ødelagt haven og indkørslen af gravearbejde og unødigt stort og tungt entreprenørmateriel.

Den nye metode er særdeles velegnet til brug inde i byerne, hvor afstanden mellem brøndene stort set altid er mellem 50 og 70 meter.