Abonnementsartikel

I 2015 blev loven om jagt og vildforvaltning ændret, så jægere kun kan få fornyet jagtkortet, hvis de indberetter, hvad de har skudt i den foregående sæson. Det betyder, at den procentvise indberetning for 2015/2016 er steget fra 60-70 procent til hele 97 procent. Og det giver naturligvis en meget bedre statistik over jagten herhjemme.

- Når indberetningen er høj og tæt på 100 procent, har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som fastsætter jagttiderne på danske vildtarter, et bedre datamateriale for vildtbestandenes størrelse til rådighed. Det giver bedre muligheder for at sikre en mere bæredygtig jagt og en bedre forvaltning af de danske vildtbestande, siger kontorchef Gertrud Knudsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Færre rådyr

De nye tal viser blandt andet, at der sidste år blev nedlagt færre rådyr (108.400), men antallet af nedlagte vilde kaniner er steget til 5.900, en stigning på 84,4 procent. Vand- og Naturforvaltningen kommer ikke med nogen forklaring i faldet af nedlagte rådyr på cirka 10 procent men i jægerkredse er det opfattelsen, at faldet i antallet af nedlagte rådyr skyldes en mindre bestand - dog med forbehold for lokale områder.

Den foreløbige statistik fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, viser blandt andet, at der generelt er sket et fald på 5,6 procent i antallet af nedlagte pattedyrarter som for eksempel harer og råvildt, mens der er blevet nedlagt flere krondyr og kaniner. Der er også blevet nedlagt flere invasive arter som for eksempel bisamrotte og sumpbæver.

- Flere jægere indberetter, hvis de har skudt invasive arter som mink, sumpbæver, bisamrotte og vaskebjørn. Det er værdifulde oplysninger i forhold til overvågning og bekæmpelse af invasive arter i Danmark, siger Gertrud Knudsen.

De foreløbige tal for jagtsæsonen 2015/2016 viser, at der er nedlagt 25 bisamrotter mod 17 i den foregående jagtsæson, og syv sumpbævere er blevet nedlagt i 2015/2016 mod to året før.

Læs statistikken for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16