Abonnementsartikel

Der har længe hersket uenighed mellem Naturstyrelsen og de danske skovejere, om i hvilket omfang offentligheden - og ikke mindst mountainbike-ryttere - har adgang til private skove. Reglerne giver offentligheden ret til at færdes i private skover, men skovejerne har ret til at begrænse denne adgang ved en række forskellige forhold. For eksempel hvis der er jagt eller hvis der foregår intensivt skovarbejde.

Reglerne siger også, at det er lovligt at færdes på veje og stier, der er egnet til almindelig cykling. Ifølge Skovdyrkerne, der er Danmarks største medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskaber, har dette givet problemer, fordi mountainbike-ryttere ofte benytter sig af ruter, der ligger uden for disse stier og veje.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nu har en ny kendelse i Natur- og miljøklagenævnet slået fast, at dette ikke er tilladt. Afgørelsen siger, at mountainbikere kun har ret til at cykle på stier, der er "egnede til cykling med almindelige cykler".

Mountainbike-ruter

Uenigheden omkring mountainbikeres adgang til skovstier i private skove, har fået en del skovejere til at anlægge deciderede mountainbike-ruter - ofte i samarbejde med lokale klubber - og det har egentlig fungeret fint.

Ifølge Skovdyrkerne er problemet nu, at Friluftsrådet hævder, at disse mountainbikeruter også skal være tilgængelige for alle andre, idet der jo er tale om stier. (Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger).

Ikke klogt

Sagen har været til behandling i Naturstyrelsen, som til skovejernes overraskelse har udtalt, at efter deres vurdering har skovens gående gæster en sådan ret.

"Vi mener sammen med Dansk Skovforening, at det er en forkert tolkning af loven, og ser frem til en prøvning ved domstolene. I øvrigt er det heller ikke et klogt synspunkt, som Styrelsen har indtaget. De særlige mountainbike-stier er netop lavet for at adskille cyklende og gående trafik, og det vil ikke være helt ufarligt for gående at færdes på de særlige spor, hvor mountainbikere kan komme susende med stor hast", lyder det ie en pressemeddelelse fra Skovdyrkerne, der nu vil have sagen for domstolen.