Abonnementsartikel

Værdifuld natur går tabt, hvis ikke enge og ådale bliver græsset, eller der slås hø. Men ofte er det en dyr og besværlig affære, og i dag er mange naturområder ved at gro til. Derfor tager Naturstyrelsen nu en ny, danskproduceret specialmaskine i brug, der uden at skade naturområderne kan høste naturgræs og samle det, så det kan bruges til at producere biogas. Det skal gøre naturplejen til en økonomisk gevinst, så det bliver attraktivt for flere landmænd og andre lodsejere at høste græsset. Det skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.

Naturstyrelsen har gennem de seneste år foretaget flere forsøg med udenlandske maskiner, men den nyudviklede specialmaskine tegner til at kunne gøre det billigere og mere effektivt. Maskinen skal testes på engarealer ved Lindenborg Å og Nørreåen ved Brønderslev, og går det godt, er man nået meget nærmere at gøre naturplejen til en forretning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Arter som orkideer og engblomster trives kun, hvis det høje græs på enge og ådale bliver holdt nede. Det er dyrt i arbejdstid, og derfor har vi ledt efter nye metoder, der kan udnytte græsset og gøre naturplejen til en ressource frem for en udgift. Ved at omdanne græs til gas slår vi flere fluer med et smæk. Det giver bedre natur og grøn energi, og samtidig kan det gøre naturplejen mere økonomisk rentabel, siger skovrider Jesper Blom-Hansen.

Naturstyrelsen anslår, at der i Danmark er 100.000 hektar enge, der kan høstes med den nye maskine. Græsset kan i biogasanlæg udnyttes til at producere 15-1600 kbm metangas pr. hektar, hvilket svarer til en typisk husstands årlige varmeforbrug. Enggræsset vil dermed kunne dække cirka 100.000 husstandes forbrug, hvis alt græsset blev indsamlet og omdannet til biogas. Det svarer til at dække varmeforbruget i alle hustande i Odense Kommune. Samtidig fjerner indsamlingen af græsset kvælstof og fosfor fra engene.