Abonnementsartikel

Om nogle år kan sukkerroer, korn eller skovbrugsaffald indgå som vigtige råstoffer ved fremstilling af alkylatbenzin til plæneklippere, bådmotorer, motorsave og forskellige havemaskiner. Det skyldes en ny teknik og et samarbejde mellem svenske Lantmännen Aspen og fransk-tyske Global Bioenergies.

Lantmännen Aspen lancerede alkylatbenzin på verdensmarkedet for snart 30 år siden. Det er stadig et af verdens reneste brændstoffer, hvilket gør, at det anvendes til plæneklippere, motorsave og mindre maskiner, hvor omgivelserne og brugeren udsættes for udstødningsgas. Nu tager Aspen endnu et skridt og satser på at anvende fornyelige råstoffer til fremstilling af brændstoffet, hvilket vil medføre et lavere udslip af drivhusgasser, der påvirker klimaet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det er vigtigt for os at styre udviklingen mod mere bæredygtige produkter inden for vores branche. Derfor satser vi på en helt ny teknik, som kan give os endnu mere bæredygtige brændstoffer inden for en forhåbentlig nær fremtid. Det er naturligvis ekstra interessant at se, hvordan denne teknik kan anvende affald fra jord- og skovbrug, siger Claes Alin, som er administrerende direktør for Lantmännen Aspen.

- Det er vigtigt for os at styre udviklingen mod mere bæredygtige produkter inden for vores branche,

Claes Alin, administrerende direktør for Lantmännen Aspen.

Nye metoder

Med den nye teknik kan der fremstilles rene benzinkomponenter af fornyelige råstoffer som for eksempel sukkerroer, korn og efterhånden også landbrugs- og skovbrugsaffald. Teknikken går ud på at fodre specialtilpassede mikrober med sukker fra eksempelvis sukkerroer, hvorved der dannes en gas kaldet isobuten, som derefter kan forædles til rene brændstofkomponenter.

- Tanken er, at vi skal gøre et af verdens bedste brændstoffer endnu bedre og på sigt anvende fornyelige råstoffer til vores alkylatbenzin. I denne forbindelse ser Global Bioenergies' nye teknik meget lovende ud. Som markedsleder ser vi det som vores ansvar at lede udviklingen mod større bæredygtighed inden for sektoren for alkylatbenzin. Dette samarbejde er et spændende skridt i denne retning, siger Claes Alin.

Alkylatbenzin har bidraget til at forbedre arbejdsmiljøet for tusindvis af brugere siden lanceringen i 1988. I forbindelse med det nye samarbejde med Global Bioenergies investerer Lantmännen Aspen i udviklingen af den nye teknik og skaber dermed nye muligheder inden for alkylatbenzin.