Abonnementsartikel

Håndteringen af store mængder regnvand under skybrud, hvor oversvømmede kloakker kan betyde ødelagte samfundsværdier for milliarder af kroner, er uden tvivl een af de store udfordringer, vi står overfor i hele landet.

Ikke overraskende har mange firmaer derfor kastet sig ind i denne kamp, og et af de nyeste produkter til bekæmpelse af oversvømmelse på markedet kommer fra firmaet Plastmo A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Løsningen består i al sin enkelthed af en ventil, som kan monteres under tagrendens nedløbsrør, som leder regnvandet bort, før det ender i kloakken.

Under normalregn leder ventilen vandet til kloak, og under skybrud leder ventilen til terræn. Det vil sige under skybrud ledes tagvandet for eksempel ud i haven frem for at blive samlet i små nedslidte kloakker, der ikke kan rumme vandet. Skybrudsventilen ekan være en løsning i villaområder og etageejendomme med grønne arealer, ud til skybrudsveje, til søer eller til havet.

Test i Tårnby

Skybrudsventilen er allerede testet med gode resultater hos Teknologisk Institut, og den bliver i øjeblikket testet i stor skala i Tårnby Kommune i samarbejde med Tårnby Forsyning, hvor den testes på cirka 30 villaer i et villakvarter, som tidligere har været plaget af oversvømmelser ved skybrud. Hver villa forsynes med skybrudsventiler under deres nedløbsrør. Dermed aflastes det fælles offentlige kloaksystem under skybrud.

- Vi er gået med i testen af Skybrudsventilen, da vi først og fremmest gerne vil understøtte udviklingen af nye og innovative løsninger på vores store problemer i forbindelse med skybrud. Skybrudsventilen er en spændende ide, hvor man med enkle midler kan være med til at mindske oversvømmelser i nogle af forsyningens udsatte boligområder. Falder testen positivt ud, er der et stort potentiale, og jeg kan godt forestille mig, at vi vil anvende Skybrudsventiler på flere af kommunens skybruds-udsatte områder, siger direktør Raymond Skaarup, Tårnby Forsyning.

På markedet i 2017

Testperioden forventes at forløbe over et halvt år, så det bliver dokumenteret, at Skybrudsventilen med fordel kan indgå i forsyningsselskabernes fremtidige spildevandsplaner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer, at den nye Skybrudsventil bliver introduceret på markedet i 2017, siger forretningsudvikler Bjarke Fjeldsted, Plastmo A/S.