Abonnementsartikel

Mandag den 26. september blev der taget hul på et nyt kapitel i Danmarks grønne omstilling, når Sønderjysk Biogas officielt åbner for hanerne. Anlægget vil omdanne omkring 540.000 tons husdyrgødning, halm og andre organiske restprodukter til grøn energi. Sønderjysk Biogas vil årligt producere cirka 21 millioner kubikmeter opgraderet bionaturgas, svarende til energiforbruget i 15.000 boliger eller 570 bybusser.

Det hele begyndte i 2009, hvor 86 landmænd i lokalområdet gik sammen om at danne Sønderjysk leverandørforening for i fællesskab at skabe mulighed for opførelsen af et stort biogasanlæg i Sønderjylland. Efter nogle års forberedelser blev energiselskabet E.ON kontaktet i 2011 og kort tid efter blev et fælles selskab stiftet. I dag står Danmarks største biogasanlæg klart og det vil årligt reducere Danmarks CO2-udslip med 51.000 tons, ligesom det også forbedrer landbrugets miljø- og klimaregnskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vigtigt skridt

- Skal vi nå vores miljø- og klimamål, er det bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne restprodukter til ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion, hvor vi bruger gylle, halm og andre restprodukter til at producere klimavenlig biogas. Derfor er det et stort og vigtigt skridt, vi nu tager, siger Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark og påpeger, at det tætte partnerskab mellem leverandørforeningen og E.ON har været helt afgørende for succesen.

Gyllen tilbage til markerne

Det store anlæg vil årligt behandle 425.000 tons husdyrgødning fra omkringliggende landmænd.

- Når vi landmænd afleverer gylle til et biogasanlæg, nedbrydes gyllen uden at næringsstofferne går tabt i processen og samtidig indfanges drivhusgasserne. På den måde mindsker vi både landbrugets klimabelastning og skaber et bedre gødningsprodukt til afgrøderne, fortæller bestyrelsesformand i SBI, Erling Christensen, der også selv leverer gylle til anlægget.

Han påpeger også, at landmændene får forarbejdet deres gylle til biogasanlægget i cirka 50 dage, hvorefter den afgassede gylle bringes tilbage til landmændene og ud på markerne.

Fortrænger fossile brændsler

- Biogas har en klar værdi for samfundet. Biogas mindsker ikke kun landbrugets klima- og miljøbelastning, men i det omfang biogassen også fortrænger fossile brændsler, har biogassen en dobbelt CO2-gevinst. Derfor er det også glædeligt, at vi åbner endnu et stort dansk biogasanlæg, siger forsynings-, energi- og klimaminister, Lars Chris­tian Lilleholt, der også forestod den officielle indvielse mandag den 26. september.