Abonnementsartikel

Danmark skal i 2025 have en tredjedel flere turister og turismeomsætningen skal nå 140 milliarder kroner. Med en række turismefremmende initiativer skal en ny national strategi for dansk turisme sætte en fælles retning for dansk turisme.

Turisme er "big business" i Danmark med en årlig omsætning, der nærmer sig de 95 mia. kr. og en beskæftigelse svarende til ca. 115.000 fuldtidsarbejdspladser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Tilfredse turister

På globalt plan forventes turismen at vokse med knap 4 pct. årligt i de kommende år, og det er ambitionen, at Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister, svarende til 17 mio. flere overnatninger end i 2015, og at turismeomsætningen når 140 milliarder kroner, hvilket er 45 milliarder mere end i 2014. Samtidig skal de udenlandske turister være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som i vores nabolande.

- Danmark er et stort turismeland, og turismeerhvervet spiller en væsentlig rolle for dansk vækst og beskæftigelse, både i storbyerne og i landdistrikterne, hvor turisterne nyder den danske kyst og natur, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

- Selvom det de seneste år er gået godt for dansk turisme, så går det også godt hos flere af vores konkurrenter og Danmark har tabt markedsandele i de senere år. Derfor styrker vi nu indsatsen på turismeområdet, så vi kan tiltrække flere turister, der bruger flere penge og er mere tilfredse med at gæste Danmark, siger han.

Aktører samles

Den nye nationale strategi for dansk turisme skal samle de private og offentlige aktører på turismeområdet, så hele turismeerhvervet bidrager til en samlet og koordineret indsats, der gør det muligt styrke dansk turisme.

Som udgangspunkt for det fælles arbejde præsenteres i strategien en ny fælles vision for dansk turisme: "Danmark skal være en nærværende turistdestination, hvor vi sammen med vores gæster skaber ægte og mangfoldige oplevelser af høj kvalitet - altid i øjenhøjde og tæt på."

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den nationale strategi for danske turisme indeholder en række initiativer inden for fem strategiske indsatsområder:

Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper.

Bedre tilgængelighed, internet og skilte.

Bedre turistoplevelser i Danmark.

Moderne planlov og øget turismekapacitet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkurrenceevne og gode rammevilkår.