Abonnementsartikel

I 70 år har vestjyske sportsfiksere sat små, opdrættede laks ud i Storå for at hjælpe åens bestand af vilde laks med at overleve. Men nu er bestanden af vilde laks oppe på næsten 6.000, og livsbetingelserne for laksen i åen er så gode, at udsætningerne kan stoppe.

- I 2003 var laksebestanden på under 200 laks, og laksen var i fare for at uddø. Men en målrettet indsats med at forbedre laksens levesteder, fjerne spærringer og udlægge gydegrus har i høj grad virket. Nu kan laksen klare sig selv på naturens egne betingelser, siger specialkonsulent Jan Steinbring Jensen fra Naturstyrelsen i Vadehavet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forbedringerne for laksen i Storåen tog for alvor fart efter vedtagelsen af en national forvaltningsplan for laks i 2004. Laksebestanden blev således firdoblet fra 2010 til 2015. Som et tegn på laksens trivsel fangede lystfiskere i 2016 for første gang over 1.000 laks i Storå.

Skal klare sig selv

Det er især fjernelse af dambrug og andre opstemninger af åen, der sammen med udlæg af gydegrus og forbedring af opvækstforholdene har hjulpet laksen i Storå. Udsætninger af lakseyngel og unglaks har sammen med begrænsninger på laksefiskeriet i Storå og Nissum Fjord også spillet en vigtig rolle.

- Det er første gang nogensinde, at vi kan stoppe udsætningen af lakseyngel og unglaks i et større åsystem, fordi laksen kan klare sig selv. Storåens laks er kommet stærk igen efter en målrettet indsats og godt samarbejde mellem lodsejere, sportsfiskere og myndigheder. De erfaringer kan vi tage med til andre åer, siger Jan Steinbring Jensen.

Den sidste udsætning af laks i Storåen planlægges til at ske i foråret 2017. Udsætninge af lakseyngel fortsætter foreløbig i Skjernå, Varde å, Kongeå, Ribe å, Brede å og Vidå.

Det er DTU Aqua, der overvåger laksebestanden og som har besluttet, at indstille udsætningen af lakseyngel i Storåen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ansvaret for artsforvaltningen af laksen, mens det er Naturstyrelsen, der har bidraget til mange af de konkrete projekter, der har forbedret laksens levesteder i Storåen.