Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har taget initiativ til en fremskrivning af midlerne i skovrejsningspuljen for 2020. Det betyder, at cirka 1.200 hektar skov bliver etableret af 300 skovejere, der har søgt om støtte i år. Dette tal er dermed markant højere end i 2015, hvor der var 170 ansøgninger.

Egentlig var der kun afsat 10 millioner kroner til støtte i år, men de ekstra millioner sætter for alvor gang i skovrejsningen rundt omkring i landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det har aldrig været mere attraktivt at rejse skov, mener skovfoged Peter Kjøngerskov fra Naturplant.

- Den nye ordning er enkel og har åbnet for, at arealer ned til to hektar kan få støtte. Og skovejeren får udbetalt hele tilskuddet på én gang i forbindelse med etableringen, så likviditeten belastes minimalt, siger han.

Stort tilskud

Tilskuddet på 32.000 kr. pr. hektar er af en størrelse, der i de fleste tilfælde kan dække de omkostninger, der er ved at plante skoven. Det høje tilskud udløses, hvis man planter løvskov i områder med kvælstofsreduktionsmål. I løvskov er der flere arter at vælge mellem for eksempel lysåben egeskov, birkeskov, bøgeskov eller en kombination af flere arter, hvis arealets størrelse tillader det.

Det er egentlig en 27 år gammel målsætning, der er grundlaget for det politiske fokus på skovrejsning. I 1989 besluttede regeringen, at det danske skovareal skulle fordobles til at dække 20-25 procent af Danmark.

- Skovene er et effektivt middel til, at vi kan bevare muligheden for at anvende grundvandet som drikkevand og nedbringe CO2-udslippet. Derfor er skovrejsning et vigtigt miljøforbedrende virkemiddel i landbrugspakken 2017-2020, siger skovfoged Peter Kjøngerskov.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men skovene giver også rekreative, sundhedsfremmende muligheder og særligt de bynære skove anvendes i stigende omfang til løb, cykling og afstresning. Derfor er skovene ikke kun til glæde for den enkelte skovejer, men også for samfundet som helhed.

Også støtte i 2017

I 2017 er puljen for skovrejsning på 35 mio. kr., så der er også meget stor sandsynlighed for at få støtte til ny skovrejsning til næste år. Så hvis du går med en drøm om at blive skovejer, er der god grund til at starte planlægningen nu. Og inddrager du en skovrejsningskonsulent, vil du få skovfaglig rådgivning, der gør det lettere at træffe de rette valg, der opfylder de ønsker, du har for din skov.

- Vi oplever, at nye skovejere ofte har fokus på at få mere natur på arealet. Ved at sammensætte skoven, så den skaber den oprindelige natur, der passer til arealets lokalitet, vil skoven hurtigere vokse til og skovejeren vil tidligt få glæde af variation og øget naturindhold, som oprindelig skov tilfører. Samtidig anbefaler vi, at inddrage den eksisterende natur og landskabet, så der skabes sammenhæng og smukke linjer til glæde for alle, der bruger eller kører forbi skoven, slutter Peter Kjøngerskov.