Abonnementsartikel

Hvis det som ventet lykkes regeringen at fjerne PSO-afgiften, vil det sandsynligvis samtidig gøre det endnu mere attraktivt at installere en varmepumpe i mange parcelhuse.

Og det er netop, hvad regeringen ønsker med en ny støtteordning til varmepumper, når der afsættes 25 millioner kroner over de næste tre år, som skal gøre det muligt at leje varmepumper på abonnement.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri siger, at det er vigtigt, at boligen i forvejen er godt isoleret, hvis den fulde effekt af varmepumpen skal opnås, og at det derfor er nødvendigt at foretage et energitjek af huset, inden varmepumpen installeres.

Bygningens overfrakke

- Det er vigtigt, at bygningens "overfrakke" - klimaskærmen - er energieffektiv, så varmepumpen kan dimensioneres efter det nødvendige varmebehov. Man kan ikke bare sætte en tilfældig varmepumpe ind, siger Michael H. Nielsen.

Samtidig understreger han, at en eventuel gevinst ved afskaffelsen af PSO-afgiften afhænger af, hvordan afskaffelsen finansieres.

- Hvis det samlet set fører til lavere priser på elektriciteten, vil konvertering til varmepumper være en bedre forretning end i dag. Den energi, der anvendes, er jo el-baseret, men vi kender endnu ikke resultatet af de politiske forhandlinger om finansieringen. Varmepumper er en god og vedvarende energikilde - specielt i områder med især oliefyr, som ikke er forsynet med kollektiv varme - eksempelvis fjernvarme. Den teknologiske udvikling på området er gået stærkt og har medført væsentlig mere effektive varmepumper, fortsætter Dansk Byggeris direktør.

Kvalitetssikring

Han noterer, at energipriserne internationalt i øjeblikket er meget lave, og at det nedsætter incitamentet til at investere dels i energirenoveringer og dels i eksempelvis en ny energiteknologi, som varmepumpen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Oliepriserne er faldet generelt, men Danmark har i europæisk målestok stadig nogle af de højeste energipriser på grund af meget høje afgifter. Overvejer man en varmepumpe i sin bolig, bør man samtidig få kvalitetssikret med et energitjek for at se, om der skal gøres mere i den forbindelse, eksempelvis udskiftning af vinduer og døre eller måske mere isolering på loftet. Ellers risikerer man at få en højere varmeregning end tidligere. Bygningen er en helhed, hvor det ikke nytter bare at udskifte energiforsyningen, siger Michael H. Nielsen.

Stort besparelsespotentiale

En varmepumpe er en af de energiteknologier, der kan være med til at fortrænge brugen af fossile brændsler i Danmark inden 2050.

Ifølge beregninger, som Energitjenesten tidligere har lavet for Bolius, kan man nedsætte sin varmeregning med op til 20.000 kroner om året ved at investere i en varmepumpe.