Abonnementsartikel

I fremtiden bliver det lettere for private fritidssejlere at leje deres båd ud. Nu sender Søfartsstyrelsen nemlig en ny bekendtgørelse i høring, som skal forenkle udlejningsreglerne for fritidsfartøjer, blandt andet ved at stille samme sikkerhedskrav uanset om et fartøj anvendes til privat sejlads eller deles med andre. Der ændres ikke på de eksisterende sikkerhedskrav

- Der er et stort uudnyttet potentiale for deleøkonomi inden for fritidssejlads, hvor blandt andet alt for komplicerede regler har gjort det svært for private fritidssejlere at udleje deres båd, når de ikke selv bruger den. Det vil vi nu lave om på. Initiativet her er en del af regeringens kommende strategi for deleøkonomi, som skal fremme deleøkonomien i Danmark, siger Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye regler

De ændrede regler betyder blandt andet, at den nuværende regulering for udlejningsfartøjer, i forhold til hvilket farvand fartøjet besejler, fjernes. Hertil kommer, at sikkerhedskravene til gasanlæg ombord kommer til at svare til reglerne på land, og endelig sker der en en generel forenkling og præcisering af reglerne, så det bliver mindre tidskrævende og administrativt tungt for private fritidssejlere at gøre sig bekendt med hvilke regler, de skal opfylde, når de ønsker at leje eller dele deres båd med andre.

Ny model

Samtidig sendes yderligere en ny bekendtgørelse om fritidssejlerbeviser i høring, som har til formål at styrke de frivillige sejlklubber ved at øge brugerinddragelsen i forbindelse med afholdelse af prøver til bl.a. duelighedsbevis.

- Helt konkret vil vi lave en ny model for fritidssejlerprøverne, så de er mere tidssvarende, så sikkerheden styrkes, og så de frivillige sejlklubber får bedre rammevilkår for deres uddannelsesaktiviteter. Blandt andet skal organisationerne have mulighed for at ansøge Søfartsstyrelsen om godkendelse til at afholde prøver og udstede beviser, ligesom de vil kunne bemyndige censorer til fritidssejlerprøverne, siger Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Desuden skal prøverne udformes, så de imødekommer efterspørgslen hos sejlerne i tæt samarbejde med for eksempel deres lokale sejlsportsklubber. Ønsket om øget brugerinddragelse og styrkelse af det frivillige foreningsliv har været et stærkt ønske fra fritidssejlerorganisationerne selv.

Det er planen, at de nye regler kan træde i kraft 1. januar 2017.