Abonnementsartikel

Kataloger med juleinspiration til de kreative dumper i store stakke ind ad døren, og lige nu bugner skovene med julepynt som nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos, lav og gran. Men hvad må du som skovgæst tage med hjem fra skoven. Her er en vejledning:

Hvad må du samle op?

Nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav må indsamles i begrænset omfang og kun til privat brug. Kogler må kun tages fra skovbunden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I private skove må du kun færdes på veje og stier, og det er derfor kun tilladt at indsamle, hvad du kan nå derfra.

Du må ikke tage pyntegrønt fra pyntegrøntbevoksninger, heller ikke grønt der ligger spredt på skovbunden eller i vejsiden. Andre steder kan det være lovligt at samle enkeltgrene op ? i begrænset omfang til privat brug ? men altså ikke hvis de ligger i en pyntegrøntbevoksning.

Brænde, sanketræ og andre skovede effekter må aldrig tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Juletræer må aldrig fældes og tages med hjem uden ejerens tilladelse.

Hvor meget må du tage med hjem?

Loven siger ikke noget om, hvad "begrænset omfang og kun til privat brug" er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Statsskovene bruger som tommelfingerregel, at man må tage, hvad man kan have i en almindelig plasticpose. Tommelfingerreglen er kendt af mange skovgæster, men er ikke lovfæstet.

Den samme tommelfingerregel anvendes i de private skove.

Hvad må du skære og klippe af?

Der må ikke klippes eller skæres grene af nåletræer uden tilladelse, uanset om det er en privat eller en offentlig skov.

Du må gerne skære eller klippe kviste af løvtræer, der er over 10 m høje, men kun i de offentlige skove.

Du må ikke herudover tage grene af træer og buske, eller omhugge, opgrave eller oprykke træer og buske eller anden vegetation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvor finder du reglerne?

Reglerne findes i naturbeskyttelsesloven og i den tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til naturen.

Få meget mere information om, hvad du kan og må i skoven på Friluftsrådets kampagneside Oplev Mere.