Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sender i dag sit bud på en ændring af loven om hold af heste til førstebehandling i Folketinget.

Loven skal justere en række regler, der skal træde i kraft i 2020 - regler, der kan medføre så store økonomiske byrder, at de kan være svære at efterkomme for ejere af rideskoler og andre hestehold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De eksisterende krav ville betyde, at mange ejere af hestestalde ville blive tvunget ud i dyre ombygninger, der ville få dem til at dreje nøglen om og låse stalddøren for bestandig.

- Loven skal selvfølgelig sikre, at hestene fortsat har det godt i deres stalde. Men den giver ingen mening, hvis den samtidig gør det så dyrt at holde heste, at det kan være svært at få til at hænge sammen økonomisk. Derfor håber jeg, at Folketinget vil være med til at rydde op i reglerne, så rideskolerne ikke skal rammes af rigide krav til, hvor store vinduer, der skal være i en stald, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Ændringen af hesteloven skal lempe på en række specifikke krav til indretningen af hestestalde, som er fastsat i den eksisterende hestelov, der blev vedtaget i 2007.

- Det skal også efter 2020 være muligt for børn og unge landet over at gå til ridning i nærheden af, hvor de bor. Hestesektoren har taget godt imod de regler, som jeg nu beder Folketinget om at behandle - og forhåbentligt vedtage, siger Esben Lunde Larsen.

Eksempler på forslag til ændring af reglerne:

Boksstørrelse: Tidligere skulle hestens boks skal have et areal på mindst (2 x hestens stangmål). Det foreslås nu, at arealkravet lempes til mindst (1,7 x hestens stangmål).

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lysindfald: Før skulle det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 procent af staldens gulvareal. Det foreslås nu, at kravet til vinduesareal ophæves, dog således at der fortsat sikres et minimum af naturligt lys i stalden. Det naturlige lys i stalden kan/skal dog suppleres med kunstigt lys for at opfylde hestens adfærdsmæssige og fysiologiske behov.

Rumfang: Der er i dag et krav om, at staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m³. Det foreslås, at kravet om et fast staldrumfang pr. hest ophæves, og i stedet præciseres kravet til ventilationen, der skal sikre tilstrækkeligt luftskifte i stalden.