Abonnementsartikel

Der er konstateret fugleinfluenza i danske vildænder, og derfor har Fødevarestyrelsen bl.a. meddelt, at man så vidt muligt skal holde sit fjerkræ indendørs. Økologiske fjerkræproducenter skal dog fortsat give deres fjerkræ adgang til udearealer. Det er et krav i økologireglerne.

Økologisk fjerkræ skal stadig have adgang til udearealer, selvom Fødevarestyrelsen har meddelt, at besætningsejere og hobbyfjerkræejere så vidt muligt skal holde deres fugle indendørs for at forebygge smittespredning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ifølge økologireglerne skal økologiske fjerkræproducenter give deres fjerkræ adgang til udendørsarealer, medmindre Fødevarestyrelsen i medfør af anden EU-lovgivning pålægger restriktioner om andet, og det er der ikke tale om i dette tilfælde. For at økologisk fjerkræ kan bibeholde deres økologiske status skal de derfor stadig have adgang til udearealer.