Abonnementsartikel

Ny støtteordning skal give boligejere mulighed for få installeret en varmepumpe på abonnement, så de kun skal betale for den forbrugte varme og eventuelt et engangsbeløb ved tilslutning. Dermed slipper boligejerne for finansiering, køb og installation.

Der er over de næste tre år afsat 25 mio. kr. til en støtteordning, der betyder, at fem virksomheder får støtte til indkøb af varmepumper, som de efterfølgende installerer og driver hos boligejere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er godt nyt for boligejere i landdistrikterne, hvor udskiftningen af olie- og naturgasfyr ofte er en udfordring. Med ordningen skabes der nemlig et marked for varmepumper på abonnement, som skal bidrage til at gøre det lettere og mere overskueligt at få udskiftet sit gamle fyr med en billigere og mere effektiv opvarmningsform.

Ordningen betyder, at virksomhederne påtager sig ejerskabet og ansvaret for installationen og driften af varmepumpen, mens bygningsejeren typisk betaler et engangsbeløb for tilslutning og derefter for sit varmeforbrug - i princippet som en form for abonnementsløsning. De forskellige virksomheder kan i vidt omfang selv udvikle deres varmepumpeabonnementer, så de bliver så konkurrencedygtige som muligt.

Her er de fem virksomheder

De fem virksomheder, der har opnået støtte til at udbrede forretningskonceptet er:

Best Green: Vil udbyde varmepumper på abonnement dels under eget navn, dels i samarbejde med lokale energiselskaber. Best Green har pt. indgået aftale med REFA på Lolland og Falster og forventer at lancere deres abonnement i løbet af november 2016. Ansvarlig for projektet hos Best Green er Chefkonsulent Nicolai Kipp, tlf. 41 77 01 43.

Greentech Advisor A/S: Vil udbyde deres løsning under navnet "Fyrfyret.dk" i samarbejde med Energi Fyn. Fyrfyret.dk lancerer varmepumper på abonnement primo 2017. Ansvarlig for projektet hos Greentech Advisor er Adm. direktør Anders Agervold, tlf. 51 33 63 03.

Artiklen fortsætter efter annoncen

OK: Vil udbyde varmepumper på abonnement under eget navn og forventer at lancere varmepumper på abonnement primo 2017. Ansvarlig for projektet hos OK er markedschef for varmepumper Klaus Kjær, tlf. 89 32 25 28.

SustainSolutions: Vil tilbyde varmepumper på abonnement I samarbejde med en række lokale energiselskaber og kommuner. Har pt. indgået aftale med Norfors (tidligere Nordforbrænding), Forsyning Helsingør, Aalborg Forsyning og Høje Taastrup kommune. SustainSolutions forventer at lancere deres varmepumper på abonnement primo 2017. Ansvarlig for projektet hos SustainSolutions er adm. direktør Christian Niepoort, tlf. 29 60 91 71.

Verdo Go Green: Vil udbyde varmepumper på abonnement under eget navn og forventer at lancere varmepumper på abonnement primo 2017. Ansvarlig for projektet hos Verdo Go Green er Projektleder Erik Brender, tlf. 41 74 89 19.