Abonnementsartikel

Vinteren er over os, og mange hesteejere kaster lange, kritiske blikke efter heste, der tydeligvis går ude hele døgnet. For især koldblodsracerne ? som islændere, harlflingere og tinkere (Irish Cob) - er det en naturlig ting at gå i løssdrift hele året, men forholdene skal selvfølgelig være i orden.

Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds har udarbejdet en række fælles retningslinjer (Nuværende er fra 2012) for hold af udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr. De lyder i en lettere redigeret udgave således:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hestene skal forberedes

Heste, der går ude mere end 12 timer i døgnet i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, skal være forberedt på og egnet til at være udegående. Det vil sige, at hestene skal have et kraftigt og tæt hårlag, være i godt huld, have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt strøet leje

Heste skal også have fri adgang til frisk drikkevand, have adgang til græsdækkede arealer, der i størrelse er afpasset til antallet af dyr samt tildeles supplerende foder, så et godt huld opretholdes hele vinteren

Krav til læskur eller bygning

Størrelsen af læskuret eller bygningen følger de generelle krav til opstaldning af heste. Gulvarealet i læskure til udegående heste skal være mindst 2 x hestens stangmål for de første fire heste. For hver yderligere hest, skal der være mindst 1,7 x hestens stangmål.

De skal være placeret på et sted med tilstrækkelig afvanding (dræning) og bør opføres og placeres således, at alle dyr samtidig kan søge tørt leje, også i tilfælde af slagregn og snestorm.

For hesteracerne islandsheste og shetlandsponyer kan kravet om adgang til læskur eller bygning under visse forudsætninger fraviges. Det vil dog alene kunne ske, hvis hestene holdes på meget store arealer, hvor de naturlige forhold yder hestene en høj grad af både læ og beskyttelse mod nedbør.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved naturlige forhold forstås en tæt bevoksning, lavninger eller lignende, der kan sikre hestene beskyttelse mod vejr og vind og samtidig sikre, at alle heste på samme tid kan hvile på et passende tørt leje.