Abonnementsartikel

Bier, sommerfugle og insekter er truede arter, og langt de fleste af vores spiselige afgrøder er afhængige af bestøvning. Derfor har Danmark tilsluttet sig et internationalt samarbejde med lande, der vil kæmpe på tværs af grænser for at beskytte naturens naturlige bestøvere.

Det meddelte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i weekenden forud for det 13. partsmøde under FN's Biodiversitetskonvention i Mexico. Her er 196 lande samlet for at gøre status på, hvordan det går med målet om at standse tilbagegangen i biodiversiteten i hele verden inden 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

-Vores produktion af fødevarer er afhængig af bestøvning fra bier, sommerfugle og andre insekter. I Danmark har vi allerede fokus på bestøvernes betydning for fødevareproduktionen, og i Naturpakken er der sat flere projekter i gang, ligesom vi har udviklet en strategi for biavl. Alle disse erfaringer vil vi byde ind med i det nye samarbejde, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Erfaringsudveksling

Initiativet skal netop bestå af erfaringsudveksling for at få inspiration til, hvordan man kan beskytte bestøvere og deres levesteder blandt andet gennem bæredygtigt landbrug og ved at reducere truslen fra sygdomme og invasive arter.

Bestøvere har stor økonomisk betydning i verdens fødevareproduktion og kan opgøres i flere hundrede milliarder dollars. Alene honningbiers bestøvning i Danmark har en værdi på en milliard kroner årligt for fødevareproduktionen. 75 procent af spiselige afgrøder er afhængige af bestøvere, men flere end 40 procent af bestøverarterne er truede.