Abonnementsartikel

Flere og flere boligejere anvender brugte byggematerialer til deres private byggeprojekter. Men selvom genbrug generelt er godt, kan der være en risiko for, at brugte byggevarer indeholder stoffer med skadelige virkninger på mennesker og miljø, oplyser Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB).

Brugte byggematerialer gamle vinduer, døre, gulve og el-artikler kan nemlig indeholde uønskede stoffer som fx PCB og asbest, så selv om varerne kan købes til en god pris, så er det bare ikke sikkert, at det er en god forretning for mennesker og miljø.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At udnytte allerede producerede byggematerialer giver absolut god mening og er i tråd med den bæredyg¬tige tankegang. Men der kan være miljøfarlige stoffer i de brugte materialer. Derfor er det vigtigt at tjekke efter, inden man køber materialerne. Fx ved at se på, hvilken type byggevare der er tale om, og hvornår den er blevet produceret bl.a. ? men ikke kun ? ved at spørge hos sælgeren, siger Anke Oberender , der er centerleder i Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB).

PCB i vinduer

Hvis man eksempelvis køber brugte vinduer fra perioden 1950-1977, er der risiko for PCB i termorudernes kantforsegling og i fugen omkring vindueskarmen. PCB er mistænkt for at være kræftfremkaldende og afdam¬per til indeklimaet og ophobes i naturen. Brugte byggematerialer med PCB skal derfor sorteres fra andet affald og derefter håndteres korrekt ? enten som forurenet eller farligt affald, alt efter hvor meget PCB byggematerialerne indeholder.

Også risiko for bly og asbest

Andre eksempler på stoffer, som kan findes i de gamle materialer, er bly og asbest. Bly er giftigt for vand og jordorganismer og ophobes i naturen og i mennesker. Det kan være et problem i ældre maling, og derfor skal man træffe en række forholdsregler ved afrensning af blyholdig maling. Asbestholdige byggematerialer skal altid frasorteres, da asbest er kræftfremkaldende og anses som farligt affald.

Centerleder Anke Oberender gør også opmærksom på, at det i øvrigt ikke kun er miljø- og helbredshensyn, der spiller ind i forhold til gamle byggematerialer.

- Brugte byggematerialer, der anvendes i nye eller eksisterende bygninger, skal overholde alle de samme krav som nye byggevarer. For eksempel skal bygningsreglementets krav om energieffektive vinduer overholdes, selvom man bruger gamle vinduer, siger hun.