Abonnementsartikel

Selv om der under førstebehandlingen af den nye hestelov viste sig at være et flertal, der var positive overfor indførelsen af et krav om, at en hest ikke må gå alene, så afviser ministeren det fortsat. Dermed ser det ud til, at kravet om mindst to heste på en fold ikke bliver til noget i denne omgang.

Udvalgsarbejdet efter førstebehandlingen er nu færdiggjort, og op til sidste øjeblik forsøgte socialdemokraten Simon Kollerup at få ministeren til at ændre sin holdning. Simon Kollerup stillede følgende spørgsmål til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen:

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Ministeren bedes redegøre for, hvilke konsekvenser der er for hestes trivsel, når der går alene uden social kontakt."

Svaret, der kan læses i sin fulde længde HER, lyder blandt andet:

"For så vidt angår heste i al almindelighed foreslås der på nuværende tidspunkt ikke indført et krav om,

at alle hestehold skal bestå af minimum to heste, idet behovet for artsfællekontakt må afvejes overfor

andre hensyn. Som nævnt i lovforslaget vil der blive igangsat en undersøgelse, der skal give en indikation

Artiklen fortsætter efter annoncen

af, hvor mange hestehold i Danmark der alene består af én hest. Når dette er undersøgt nærmere,

kan det på den baggrund vurderes, om der skal indføres et lovkrav om, at ethvert hestehold skal bestå

af mindst to heste."

Undersøges nærmere

Ministerens begrundelse for ikke at ville medtage kravet er, at han vil have sagen undersøgt nærmere med henblik på en eventuel ændring. Tilhængere af forslaget om, at en hest ikke må gå alene, står dog uforstående overfor Esben Lunde Larsens tøven, da stort set alle interesseorganisationer er positive overfor forslaget.

Lovforslaget er dermed klar til andenbehandling, hvilket sker den 15. december. Her har de forskellige partier mulighed for at stille ændringsforslag, men i skrivende stund (Den 8. december) ser det ikke ud til, at der vil være et flertal for at indføje kravet om minimum to heste på en fold. Dette kan selvfølgelig nå at ændre sig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det forventes at den endelige vedtagelse af den nye hestelov vil ske inden nytår.